A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

EXP. 2016/082-MN

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “GESTIÓ D’ESPAIS AGROFORESTALS: ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS INVASORES, POTENCIACIÓ DE RAMADERIA EXTENSIVA PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2016/082-MN

 

Objecte del contracte

Obres d’execució del Projecte “Gestió d’espais agroforestals: eliminació d’espècies vegetals invasores, potenciació de ramaderia extensiva per la prevenció d’incendis forestals”

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Termes municipals de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, el Papiol, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Valès, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

143.995,90, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). El projecte i els  Plecs de clàusules administratives particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins a les 15h. del 20 de desembre de 2016.

 

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

 08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Tindrà lloc el dijous, dia 12 de gener de 2017, a les 12:15h., a la seu de l'entitat.

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

S’avisarà oportunament al perfil del contractant del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 24/11/2016

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Projecte

Mapes:

Finestra aclarida repoblacions

Finestra espais oberts

Finestra invasores 1

Finestra invasores 2

Finestra invasores 3

Finestra frnges 1

Finestra franges 2

Finestra franges 3

Finestra franges 4

Finestra franges 5

Plànol cobert ramat Can Salat

Plànol cobert ramat

Plànol general

Classificació de les proposicions i requeriment de la documentació

Edicte

Adjudicació

Adjudicatari: Talher, SA

Data d'adjudicació: 9/3/2017

Import: 101.472,67€, IVA exclòs

Anunci d'adjudicació

BOPB de data 26 d'abril de 2017

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.