A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2017/138-MN

Procediment obert per a la contractació de l’adquisició de tres vehicles per al Servei de Medi Natural

NOTA D'ACLARIMENT

Es fa constar que la cilindrada dels vehicles a licitar que figura al Plec de clàusules tècniques particulars és merament orientativa i pensada pel tipus de tasques a desenvolupar al Parc Natural de la Serra de Collserola (inspecció a baixa velocitat i arrossegament de remolcs, per exemple).

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2017/138-MN

 

Objecte del contracte

L’adquisició de tres vehicles per al Servei de Medi Natural

 

Divisió per lots

Sí, tres

 

Lloc i termini de lliurament

Els vehicles es lliuraran a les dependències del parc mòbil del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Viver de Can Borni, camí de can Borni, s/n, Barcelona). La data màxima de lliurament dels vehicles és el 15 d’abril de 2018.

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Subministrament

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

78.760,33 IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

No s’exigeix

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Els  Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Observacions

Part del preu es farà efectiu per part del Consorci mitjançant el lliurament de vehicles que actualment formen part del parc mòbil de l’entitat (un per lot).

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació:  Fins les 15h. del 20 de desembre de 2017.

 

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’30h. a 15 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

 08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

El proper dimarts, 16 de gener de 2018, a les 11:45 hores.

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 4 de desembre de 2017

Anunci

Despeses d’anuncis

L’import dels anuncis serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques particulars

Model de declaració responsable

Model de proposició econòmica

Adjudicació

LOT 1

Adjudicatari: Bilbotruck, SL

Data d'adjudicació: 7/2/2018

Import: 22.243,22€, IVA exclòs (dels quals 413,22€, IVA exclòs, corresponen al lliurament del vehicle Mitsubishi Pick up L200 matrícula B3866VU)

Anunci d'adjudicació

BOPB de 9/4/2018

LOT 2

Adjudicatari: Motorsol Import Vehículos Industriales, SL

Data d'adjudicació: 1/2/2018

Import: 25.547,13€, IVA exclòs (dels quals 1.652,89€) corresponen al lliurament per part del Consorci del vehicle Nissan Terrano II Llarg matrícula DHL9372

Anunci d'adjudicació

BOPB de 10/4/2018

LOT 3

Adjudicatari: Casacuberta Automòbils, SL

Data d'adjudicació: 6/2/2018

Import: 25.021,61€, IVA exclòs (dels quals 2.066,12€, IVA exclòs, corresponen al lliurament, per part del Consorci, del vehicle Nissan Navara Pick up amb caixa tancada matrícula DMN8037)

Anunci d'adjudicació

BOPB de 10/4/2018

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.