A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/perfilcontractantCAT.htm

Perfil del Contractant

AMB EFECTES DEL 2018, LES LICITACIONS TRAMITADES PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA ESTARAN DISPONIBLES A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A L'ENLLAÇ SEGÜENT

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=15112408

 

Licitacions en curs

Exp-2017/138-MN Procediment obert per a la contractació de l’adquisició de tres vehicles per al Servei de Medi Natural
   
   
Exp- 2017/107-MN Procediment obert per a la contractació del servei de neteja de brossa de les infraestructures viàries i de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola (2018-2019)
   
Exp- 2016/082-MN Procediment obert per a la contractació de les obres d’execució del Projecte “Gestió d’espais agroforestals: eliminació d’espècies vegetals invasores, potenciació de ramaderia extensiva per la prevenció d’incendis forestals
   

 

Licitacions adjudicades

Exp-2017/134-POU Procediment obert per a la contractació de les obres d’execució del “Projecte d’arranjament d’accessos i senyalística del Parc Natural de la Serra de Collserola des de Barcelona”
   
Exp-2017/037-AC Contractació del subministrament de l’equipament informàtic del consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, exercici 2017, per procediment obert.
   
Exp. 2017094-AC Contractació del servei d'assistèncai tècnica i manteniment preventiu i correctiu de l'equipament informàtic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, durant l'any 2018
Exp. 2016/101-MN

Procediment obert per a la contractació de les obres d'execució del "Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac) - 2016

   
Exp- 2017/108-MN Procediment obert per a la contractació de les obres de reparació de la xarxa viària de prevenció d’incendis (2018-2019)
   
Exp- 2017/125-DA Procedimiento abierto para la contratación de servicios de información, educación ambiental y fomento de la participación del CPNSC (2018-2019)
   
Exp- 2017/127-MN Procediment obert per a la contractació del manteniment i execució de franges urbanes per a la prevenció d’incendis forestals als termes municipals de Barcelona i Molins de Rei-2017
   
Exp- 2017/101-POU Contractació del servei de manteniment de les instal.lacions dels edificis i espais gestionats pel CPNSC
   
Exp- 2014/172-PO Procediment obert per a la contractació de les obres d’execució del “Projecte executiu d’arranjament de la coberta de la masia de la Salut”
   
Exp. 2017/023-AC Arrendament del servei de bar-cafeteria-restaurant ubicat a l’edifici seu del Centre d’Informació –Serveis Tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, al terme municipal de Barcelona
   
Exp. 2016/101-MN Procediment obert per a la contractació de les obres d’execució del “Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac) - 2016
   
Exp. 2015/091-AC Servei de neteja dels edificis gestionats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2016/118-ITU Contractació del subministrament de l’equipament informàtic del consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, exercici 2016, per procediment obert
   
Exp. 2016/092-MN Contractació del manteniment de franges urbanes
   
Exp. 2015/115-AG Contractació de la pòlissa de vida del personal al servei del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2015/092-MN Servei de neteja de brossa de les infraestructures viàries i de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2015/051-AG Concessió de l’explotació del quiosc de l’àrea de lleure de La Salut, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
   
Exp. 2014/170-ITU Subministrament de l’equipament informàtic del consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, exercici 2015. Per procediment obert
   
Exp. 2015/098-ITU Servei d’assistència tècnica i manteniment preventiu i correctiu de l’equipament informàtic del consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, any 2016
   
Exp. 2015/096-MN Contractació de les obres de reparació de la xarxa viària de prevenció d’incendis (2016)
   
Exp. 2015/093-DA Servei d’activitats educatives del programa el curs al parc i el servei d’atenció als visitants en cap de setmana al centre d’informació i can coll i altres equipaments
   
Exp. 2014/178-MN Procediment obert per a la contractació de les obres d’execució de la segona fase del “Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac)”
   
Exp. 2014/181-GE Subministrament d’energia elèctrica per als edificis i instal•lacions gestionades per aquesta entitat amb una potència superior als 10 kw
   
Exp. 2014/153-DA Contractació del servei d’activitats guiades del Parc Natural de la Serra de Collserola i activitats educatives al Centre d’Informació i suport a diverses tasques a altres centres del Consorci per procediment negociat
   
Exp. 2013/210-AG Concessió de l’explotació i el manteniment del bar-berenador ubicat a l’àrea de Santa Maria de Vallvidrera, al terme municipal de Barcelona
   
Exp. 2014/143-MN Concessió de l’explotació i el manteniment de les finques forestals gestionades pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2014/144-PO Servei de manteniment d'instal•lacions als edificis i espais gestionats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2014/145-AC Servei de vigilància dels edificis gestionats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2014/110-ITU Subministrament de l’equipament informàtic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, exercici 2014
   
Exp. 2014/128-AG Contractació de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per als exercici 2015 i 2016..
   
Exp. 2014/126-AG Contractació de la pòlissa de l’assegurança que cobreixi les pèrdues o danys materials del patrimoni del consorci del parc de collserola, anys 2015 i 2016
   
Exp. 2014/173-PO Contracte de subministrament de combustible per als vehicles i maquinària del Parc (2015)
   
Exp. 2014/151-MN Procediment obert per a la contractació de les obres d’execució de la primera fase del “Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac)”
   
Exp. 2014/104-PO Execució de les obres corresponents al “Projecte d’instal•lació d’una caldera de biomassa per a diversos equipaments a Can Coll al Parc Natural de Collserola
   
Exp. 2014/113-PO Execució de les obres corresponents al “Projecte d’arranjament i adequació interior del restaurant de l’àrea de lleure de Can Coll”
   
Exp. 2014/084-MN Contractació de la recollida selectiva de materials procedents de l’abandonament de les barraques del torrent de Tapioles
   
Exp. 2014/038-ITU Contractació del subministrament d’un aparell de reprografia per a l’edifici seu del consorci
   
Exp. 2013/194-GE Contracte de subministrament elèctric de tres edificis: Seu, Can Coll i Can Balasc (2014)
   
Exp. 2012/144-AG Contracte de subministrament elèctric de tres edificis: Seu, Can Coll i Can Balasc (2013)
   
Exp. 2013/111-AG Concessió de l’explotació i el manteniment del bar-berenador ubicat a l’àrea de Santa Maria de Vallvidrera, al terme municipal de Barcelona
   
Exp. 2013/150-MN Servei de neteja de brossa de les infraestructures viàries i de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2013/179-MN Obres de reparació de la xarxa viària de prevenció d’incendis (2014)
   
Exp. 2013/159-PO Servei de manteniment d’instal•lacions als edificis i àrees de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2013/158-AC Servei de neteja dels edificis gestionats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2011/200-PO Obres d’execució del projecte bàsic d’ampliació del restaurant de l’àrea de lleure de Can Coll
   
Exp. 2013/196-MN Contractació dels treballs de seguiment en l’àmbit de la gestió de la fauna
   
Exp. 2013/185-MN Contracte de subministrament de combustible per als vehicles i maquinària del Parc (2014)
   
Exp. 2013/168-DA Contracte del servei d’activitats guiades del Parc Natural de la Serra de Collserola i activitats educatives al Centre d’Informació per procediment negociat
   
Exp. 2012/171-PO Execució de les obres corresponents al projecte “Treballs de recuperació del pantà de Can Borrell”
   
Exp. 2012/164-MN Manteniment extern dels espais de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2013/107-ITU Procediment negociat per al subministrament de l’equipament informàtic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, exercici 2013
   
Exp. 2013/079-MN Contracte del manteniment integral dels jardins del viver de can Borni - 2013
   
Exp. 2012/095-MN Concessió de l'explotació i el manteniment de les finques forestals gestionades pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
 Exp. 2012/150-AC Servei de vigilància dels edificis gestionats pel consorci del parc natural de la serra de collserola
   
Exp. 2012/147-MN Contracte de manteniment de franges urbanes (2012) per procediment negociat
   
Exp. 2011/214-AG Concessió administrativa demanial
   
Exp. 2011/197-AC Servei de neteja dels edificis gestionats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
   
Exp. 2011/237-MN Manteniment de franges urbanes
   
Exp. 2011/181-ITU Servei d’assistència tècnica i manteniment preventiu i correctiu de l’equipament informàtic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, durant l’any 2012
   
Exp. 2013/190-AG Pòlissa d’assegurança de vida de tot el personal del Consorci del Parc
   
Exp. 2011/213-MN Contractació de treballs de seguiment en l’àmbit de la gestió de la fauna (2012)
   
Exp. 2011/128-GE Contracte de subministrament elèctric per procediment negociat sense publicitat dels edificis Seu, Can Coll i Can Balasc (2011-2012)
   
Exp. 2011/178-AG Concessió de l'explotació del quiosc de l'àrea de lleure de la Salut, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
   
Exp. 2011/139-AG Concessió de l'explotació i el manteniment del bar-restaurant i del quiosc-bar ubicats a l'àrea de lleure de can Coll, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès
   
Exp. 2011/163-MN Obres de reparació de la xarxa viària de prevenció d'incendis (2012)
   
Exp. 2011/151-MN Contracte de manteniment de franges urbanes per procediment negociat (2012)
   
Exp. 2010/101-MN Execució de la 2a fase del "Projecte per la construcció d'una nau per ovelles. Finca de ca n'Oller (tm de Montcada i Reixac)
   
Exp. 2011/148-DA Servei d'activitats guiades del Parc Natural de la Serra de Collserola, activitats educatives al Centre d'Informació i recolzament a les tasques educatives al CEA Can Coll
   
Exp. 2011/135-PO Servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis i àrees de lleure del parc de collserola
   
Exp. 2011/134-AC Servei de neteja dels edificis gestionats pel consorci del parc de collserola
   
Exp. 2011/073-MN Adquisició de dos vehicles per al Servei de Medi Natural
   
Exp. 2011/095-PO Obres d'execució del "Projecte de rehabilitació integral de la masia de can Baró"
   
Exp. 2011/008-NM Manteniment de franges urbanes
 
Exp. 2010/101-NM Execució de la primera fase del "Projecte per la construcció d'una nau per ovelles. Finca de ca n'Oller (tm de Montcada i Reixac)
 
Exp. 2010/142-AG Concessió de l'explotació del bar-restaurant i del quiosc-bar de l'àrea de lleure de Can Coll, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès
   
Exp. 2010/215-AG Arrendament del bar-cafeteria-restaurant ubicat al Centre d'Informació i seu dels Serveis Tècnics del Consorci del Parc de Collserola, al terme municipal de Barcelona
   
Exp. 2010/103-AG Concessió de l'explotació del bar-restaurant de la masia de La Salut,
al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
   
Exp. 2010/117- MN Manteniment de franges urbanes
 

 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.