-- 07/09/2018

Aquest mes de setembre la campanya de seguiment de la migració post-nupcial al Parc Natural de Collserola compleix 30 anys de registres seguits. Una iniciativa que any rere any incrementa el seu interès científic i el nombre de seguidors. Us esperem al turó a gaudir d’aquest magnífic espectacle!
Àliga marcenca

L’any 1987 ens vàrem adonar que un petit grup de joves ornitòlegs pujaven al punt geodèsic del Turó de la Magarola i sempre que podien feien observacions de la migració post-nupcials de rapinyaires. Ben aviat des dels Serveis Tècnics del llavors Patronat Metropolità del Parc de Collserola va donar suport a aquesta iniciativa tant de base, i tant autèntica.

Així va començar l’any 1988 la Campanya de Seguiment i Divulgació de la Migració de rapinyaires i altres ocells planadors pel Parc, -encara no Parc Natural-, de Collserola.

En aquests 30 anys, que es diu aviat, la campanya ha anat evolucionant,  diverses adequacions de l’espai; alguns (pocs) canvis en l’equip d’experts que conten i expliquen les observacions; però una, poc imaginada en els inicis, continuïtat del projecte.

Òbviament es considera que aquest seguiment ha permès d’obtenir dades de força interès ja que a pocs llocs s’han obtingut sèries tant llargues i regulars. Però no sempre es te en compte el paper que ha jugat aquesta iniciativa com a escola d’ornitòlegs, alguns visitants casuals han esdevingut amb els anys autèntics experts en la identificació no sempre fàcil dels rapinyaires en vol.

Les visites de grups organitzats, de famílies o de passavolants han anat reforçant el caliu naturalista que es desprèn de totes i cada una de les estades al Turó de la Magarola. L’estructura de l’activitat tampoc ha canviat, el seguiment per part d’ornitòlegs experts “oficials” i el gruix de naturalistes que s’hi apunten comença l’ú de setembre i s’allarga ininterrompudament fins a finals d’octubre. Tanmateix, de cara a garantir bones observacions pel públic en general, centrem el període més adreçat a la divulgació, de mitjans de setembre fins a primers d’octubre, incloent cada any la celebració del Dia Mundial dels Ocells.

Aquest any, doncs, celebrem els 30 anys i aprofitem l’avinentesa del Congrés de Ocells en terres de parla catalana de mitjans d’octubre per presentar una síntesi dels resultats del total de les campanyes. També posarem a la venda una samarreta commemorativa d’aquesta efemèride.

Gràcies a tothom, especialment als autèntics impulsors d’aquesta iniciativa de la que n’estem força orgullosos.

compartir