El Consorci del Parc Natural de Collserola i Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, signen un conveni de col·laboració per a la construcció d'una bassa per amfibis a la capçalera del pantà de Vallvidrera.

El nou acord es va materialitzar el passat 12 de gener de 2017 amb la signatura del conveni de col·laboració entre ambdues entitats per part d’ Ignacio Escudero, Director General d’Aigües de Barcelona, i Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i vicepresidenta del Consorci.

L'objectiu de l’acord es la construcció d’una nova bassa a la cua del pantà de Vallvidrera que està previst finalitzar abans de l’estiu, període més delicat per a la fauna de la zona.

Aquesta instal·lació servirà per laminar una part de l’aigua d’escorrentia permetent la generació d’un punt d’aigua permanent que afavorirà la recuperació de les diferents espècies d’amfibis que tradicionalment han viscut al pantà però que actualment han vist minvar molt les seves poblacions, i en alguns casos, han pràcticament desaparegut. Alhora també ha de servir com espai de refugi i hàbitat per a altres grups faunístics com invertebrats i aus. Cal destacar que les basses en els ambients mediterranis on hi habiten i es reprodueixen els amfibis estan considerades hàbitats prioritaris per la Unió Europea. 

L’acord també inclou un seguiment estret d’aquest hàbitat per part dels serveis tècnics del Consorci tant pel que fa al procés de naturalització i revegetació, com sobretot, del paper que ha de tenir com a punt reproductiu i de refugi de les diferents espècies d’amfibis potencials de la zona.

Moment de la signatura del conveni entre Aigües de Barcelona i el Consorci. Font: CPNSC

El pantà de Vallvidrera es va restaurar fa tretze anys amb dos objectius, per una banda, recuperar un patrimoni construït de gran valor, i per l’altra, la consolidació d’un espai humit, escassos a la serra, potenciant  especialment les espècies d’amfibis, un grup faunístic amenaçat a escala mundial. Amb la restauració de la casa del guarda del pantà, aquest equipament —proper al transport públic i a la població de Barcelona— ha esdevingut un punt de lleure i trobada.

Actualment, la massificació de l’espai i l’aparició de certs usos no compatibles amb la conservació d’aquest hàbitat (alliberament d’espècies exòtiques invasores, gossos i altres animals que s’hi banyen, ocupació de la llera per part de les persones…) fan perillar l’equilibri de l’ecosistema.

Per aquest motiu es porten a terme diferents actuacions de gestió de l’espai que serveixin per revertir o minimitzar aquests impactes negatius. La construcció d’aquesta nova bassa, situada al mateix punt on actualment hi ha una petita zona humida, forma part d’aquest seguit de mesures necessàries per a millorar i potenciar la biodiversitat d’aquest important espai humit.

També hi ha en projecte altres actuacions a l’espai com la millora del camí que enllaça la presa amb la cua del pantà pel marge dret, tancament de zones per evitar l’accés per part de les persones i els gossos a la làmina d’aigua o el reforç de la senyalització per revertir alguns dels usos poc respectuosos que es fan del pantà.

La reineta (Hyla meridionalis) una de les espècies més característiques d'aquest ambient. Font: CPNSC La bassa actual a la cua del pantà on es farà la nova instal·lació més gran i més protegida. Font: CPNSC
Visita al punt on es construïrà la nova bassa el dia de la signatura del conveni. Font: CPNSC

 

Més informació:

 

CPNSC, 13/01/2017

compartir