L’accés de Valldoreix des del barri del Montmany deixa de ser un carrer de terra per passar a una via totalment operativa per a la circulació rodada, més segura tant per als vehicles com per als vianants i ciclistes, i respectuosa amb el Parc Natural

El primer tram del camí que uneix l’AP7 amb l’ermita de la Salut del Papiol és una de les pistes d’accés més utilitzades pels veïns de Valldoreix, però també és un punt d’entrada d’excursionistes i ciclistes al Parc Natural.

La intensitat d’ús d’aquest tram feia necessària una intervenció d’acord amb la seva situació, dins els límits del Parc, i per tant que respectés l’entorn natural.

El projecte s’ha realitzat conjuntament entre l’EMB Valldoreix i els serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de Collserola. La direcció d’obra ha estat a càrrec dels serveis tècnics del Parc mentre que la contractació i el finançament  han estat assumits per l’EMB Valldoreix, amb un cost proper als 150.000 €.

Els treballs s’han dividit en dos trams. En el primer, d’aproximadament 1 km, la calçada s’ha dividit en dues parts, una per a vehicles, asfaltada i de 5 metres d’ample, i una altra via lateral per al pas de vianants situada al mateix nivell, de 2 metres d’ample i segregada amb pilones de fusta i amb paviment de sauló i tot-ú. Aquesta configuració obliga a una circulació lenta, que és el desitjable per a una via de parc.

El segon tram està constituït per una calçada única per a vehicles i vianants de 5 metres d’amplada, amb paviment de sauló i tot-ú.

La col·laboració sinèrgica entre ambdues administracions ha permès dotar el parc d’una via amable per accedir-hi, i no tan sols d’una simple carretera.

En el decurs de l’actuació s’ha posat en evidència l’existència d’un petit pont d’obra de fàbrica, que havia quedat colgat pels sediments. La seva recuperació i restauració és objecte d’un nou projecte que serà redactat pel Consorci per a la seva propera execució.  

 

Aspecte del camí un cop arranjat i petit pont d'obra de fàbrica posat al descobert durant l'actuació. Font: CPNSC

 

CPNSC, 22/06/2017

compartir