Amb el títol «Àrees protegides, biodiversitat i comunitats: Aprenent de l’experiència de conservació a l’Àfrica»  el mes d’abril es van realitzar, al municipi de Sant Just Desvern, unes jornades sobre la gestió dels espais protegits amb la participació del Parc Natural de Collserola.

Organitzades per el Centre d’Estudis Africans (CEA) i l’Ajuntament de Sant Just Desvern, experts en la gestió dels Espais Naturals africans van compartir experiències en el camp de la conservació comunitària. Durant tres dies es van explicar aquestes iniciatives que volen trencar amb les anteriors pràctiques conservacionistes implementades fins fa pocs anys als països africans i que prioritzaven la delimitació d’espais naturals protegits dels quals s’excloïen les poblacions locals i se’ls prohibia qualsevol tipus d’ús dels espais. La nova visió comunitària, en canvi, busca la implicació de la població local en la gestió d’aquests territoris, permeten l’ús dels recursos d’una manera sostenible.

El Parc de Collserola va ser convidat com a representant d’una experiència europea i, amb el títol «Preservar la integritat d’un espai natural en el cor de l’Àrea metropolitana de Barcelona: els reptes del Parc de Collserola», el cap del servei de projectes i obres del Consorci va mostrar l’experiència de la gestió d’un espai natural protegit situat enmig d’una àrea densament poblada.

Les jornades pensades per incidir en grups de població molt diversa des de persones vinculades  o interessades en la conservació de la natura, en el món de la cooperació amb l’Àfrica hi van assistir 50 persones.

Jornades com aquestes, ens permeten veure que, tot i la llunyania amb les experiències presentades, les estratègies de gestió més eficaces són aquelles que tenen una visió més transversal i impliquen no només la conservació dels recursos naturals sinó que també necessiten de la participació de les poblacions locals. 

compartir