-- 30/06/2022

Una part dels pressupostos participatius de Barcelona s’ha dedicat a la recuperació ecològica de la part baixa d’aquest torrent i d’alguns dels elements de patrimoni com la font Vella i l’antiga mina de Canyelles.

L’any 2021 es va fer el procés participatiu Decidim Barcelona en què la ciutadania  va poder proposar i decidir a quins projectes s’havien de destinar una part de les inversions d’aquest municipi. El projecte guanyador a Nou Barris va ser Reforestem Collserola, dotat amb un pressupost de 50.000 €.

 

En les diferents reunions del grup de treball del Parc Natural a Nou Barris, format per entitats, equipaments i tècnics del Districte i del Consorci, ja s’havia consensuat quins eren els possibles espais del Parc a millorar quan es pogués disposar d’un pressupost per dur-los a terme, i fins i tot s’havien arribat a concretar quines podien ser les actuacions en cada cas.

El Pla d’acció de la zona de transició entre Parc Natural i el barri de Roquetes proposat per Grodema i realitzat l’any 2018 ja recollia algunes d’aquestes propostes.

 

Una d’aquestes zones és el torrent de Canyelles. Per aquest motiu, quan va guanyar el projecte Reforestem Collserola, tant el Consorci com el Districte van considerar que era una bona oportunitat per impulsar la recuperació d’un dels seus trams, la zona baixa, i d’alguns elements de patrimoni que hi ha allà, com la font Vella. Un altre dels motius de la tria va ser que aquest era gairebé l’únic lloc del Parc Natural a Nou Barris on tenia sentit fer una plantació, tal i com demanava el projecte guanyador, perquè la recuperació del torrent passava per treure les plantes exòtiques invasores existents i refer la vegetació de ribera gairebé inexistent, i a més, perquè la disponibilitat de l’aigua allà està més assegurada, fet que suposaria un menor manteniment posterior.

 

El projecte de recuperació del torrent que va acabar aquesta primavera va consistir en:

Eliminació de la canya i altres plantes exòtiques invasores i plantació d’arbres i arbusts autòctons adients que puguin sobreviure en aquest fondal

Retirada de deixalles

– Recuperació d’una part del camí històric que connecta els diferents espais de la zona: fonts, antiga pedrera, miradors, etc.

– Arranjament de l’espai de la font i l’antiga mina de Canyelles, amb la tècnica de la pedra en sec.

A tota aquesta feina també s’ha afegit la divulgació del propi projecte i dels elements de patrimoni, per tal d’informar la ciutadania dels seus valors i fomentar el seu respecte.

 

Un cop acabada l’obra, durant tots aquests mesos s’han anat programant diferents actuacions de manteniment, bàsicament de reg dels plançons, de substitució de plançons morts i de retirada de planta exòtica invasora. Hi han participat entitats com el grup GAF de DEPANA i els equipaments del Castell de Torre Baró i la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova.

compartir

Més informació: