-- 28/08/2018

Durant els darrers mesos s’ha realitzat una important millora a aquest camí que connecta Sant Just Desvern amb el Parc Natural, amb el pavimentat del tram inferior del camí. Es tracta d’una actuació força aparatosa durant l’execució però que, un cop finalitzada, servirà per millorar la seguretat, la integració de l’ús públic i la conservació de la vall.

El camí de la Muntanya, també conegut com a camí de Vallvidrera, és un important punt d’entrada a Collserola, tant per a vianants com per a ciclistes.  Dóna accés a diversos equipaments i espais del Parc Natural: al camí de la Font de la Beca fins a la plaça Mireia; la masia de Can Vilà (escola hípica Poni Club de Catalunya); restaurant Can Carbonell; Can Merlès (Club de Tennis Sant Gervasi); Masia de can Baró; Masia de Can Fatjó;  Masia de ca n’Oliver, i la Boca intermitja de la galeria de conducció d’aigua d’ ATLL.

Amb l’objectiu de possibilitar un accés segur i confortable que donés solució a tots aquests requeriments -prioritzant sobretot la seguretat dels usuaris a peu i en bicicleta- s’ha realitzat una important obra de millora del camí. L’actuació també possibilitarà que, en determinades circumstàncies es prohibeixi el trànsit rodat i pugui ser utilitzat nomes per a vianants i ciclistes.

Cal recordar que a aquest espai del Parc Natural es va protegir d’un important projecte de desenvolupament urbanístic que implicava la construcció d’habitatges a tota la vall, gràcies a la modificació del Pla General Metropolità impulsada per l’ajuntament de Sant Just Desvern. Un cop requalificat l’espai, es va desenvolupar un nou ús amb l’objectiu de remarcar i potenciar el seu caràcter agrícola, on el camí de la Muntanya n’és una peça essencial.

El tram on s’ha actuat, entre el pont de Can Pedrosa i l’accés al camí de Can Baró, s’ha configurat amb llosa de formigó, material que s’utilitza al parc per els vials interiors i que possibilita uns acabats tant de textura com de color més integrats amb el medi. S’ha triat aquest material seguint els resultats de l’estudi complet de IMD’s (intensitats i característiques de trànsit), realitzat fa uns anys, i que va concloure que el camí rodat havia de ser de paviment dur ja que qualsevol altre paviment no resistiria el tràfic vehicular mínim necessari per tots els usos que tenia.

L’actuació també implica l’eliminació d’edificacions fora d’ordenació a la zona de la font Beca i l’ordenació de l’espai agrícola, element essencial per tal de recuperar aquesta activitat a la vall.

Tant el disseny del projecte com l’execució del mateix han estat a càrrec de l’ajuntament de Sant Just Desvern amb el seguiment dels serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de Collserola. És la continuació de la actuació realitzada anys enrere al tram superior del mateix camí.

La nova configuració del camí és caracteritza per una cuneta de formigó dividida en:

  • un espai per al trànsit rodat de 5 metres (mínim pel creuament de dos vehicles en camí amb corbes pronunciades),
  • una separació amb murets o de pilones, i
  • un espai per a vianants d’amplada variable (entre 1,30 i 1,40 metres).

També incorpora la màxima connexió entre el camí de vianants i el camí de vehicles per tal de pacificar al màxim la circulació de vehicles i alhora possibilitar que en determinades circumstàncies (festes, celebracions, etc… ) es pugui utilitzar tota l’amplada per a vianants.

Resta pendent implementar elements de pacificació del trànsit. Actualment, una empresa especialitzada està estudiant les millors solucions per al control de velocitat dels vehicles que hi circularan. Amb aquesta actuació, s’obtindrà una major seguretat pels usuaris i una integració i funcionalitat adequada a l’ús que suporten aquests espais  de funcionament complex,  com son  les vores de contacte parc/ciutat.

compartir