L’Ajuntament de Sant Just Desvern va realitzar durant el passat mes d’agost tasques d’arranjament i manteniment del camí que uneix Vallvidrera amb Sant Just Desvern

Aquest camí, que uneix Sant Just Desvern amb la carretera de Vallvidrera a  Molins de Rei, té un important pas de vehicles i és l’accés a diferents masies del Parc, entre d’altres, can Vilà, can Carbonell, can Fatjó, can Baró i can Merlés, i també els Vivers Isart.

L’actuació d’arranjament s’ha portat a terme entre el tram que va del pont de Can Padrosa fins a prop de l’encreuament amb la riera de Sant Just, a tocar de can Carbonell. Aquestes tasques eren necessàries atès el mal estat del camí i l’alta intensitat de pas de vehicles.

El tram superior, que va des de can Carbonell fins a la carretera BV-1468 (de Vallvidrera a Molins de Rei), ja estava pavimentat amb asfalt, des de la mateixa carretera fins a can Merlés, i amb formigó des d’aquest punt fins a can Carbonell. A la resta del camí, que és de terra, s’hi ha aplicat un tractament d’estabilització i enduriment amb l’objectiu de disminuir el deteriorament generat pel pas de vehicles. Les cruïlles, accessos i punts més sensibles al trànsit rodat, s’han pavimentat amb lloses de formigó.

Llosa de formigó a les cruïlles i sòl estabilitzat. Font: CPNSC

CPNSC, 28 de setembre de 2015

compartir