Surt a licitació la gestió del restaurant de La Masia de La Salut de Sant Feliu

Informació de servei per prendre part a la licitació de la gestió del restaurant de la Masia de la Salut de Sant Feliu de Llobregat.


Activat el nivell màxim de risc d’incendis forestals al Parc Natural de Collserola

Davant l’avís d’alt risc d’incendi forestal d’aquest cap de setmana, demanen extremar les precaucions en el medi natural i no accedir al Parc Natural mentre duri aquest episodi d’alerta i d’altes temperatures.


HORARI | ESTIU 2022

Durant els mesos de juliol i agost alguns equipaments del Parc estaran tancats per vacances.


Alerta per alt risc d’incendi forestal

Davant l'avís d'onada de calor i de risc alt d'incendi forestal demanem extremar les precaucions en el medi natural i no realitzar activitats al Parc Natural mentre sigui vigent aquest episodi d’altes temperatures.


Avís: Període de risc d’incendi

Entre el 15 de juny i el 15 de setembre entra en vigència el Decret 64/1995 de prevenció d’incendis forestals.


Tancament del camí de Can Canaris (Sant Feliu de Llobregat)

El dilluns 7 de març van començar les obres de millora del camí de Can Canaris a Sant Feliu de Llobregat, en un tram d’uns 0,95 km, que impliquen el tancament del camí al trànsit rodat.


Tancament del camí de Sant Feliu a Santa Creu d’Olorda

Dilluns 14 de febrer començaran les obres de millora del camí de Sant Feliu de Llobregat a Santa creu d’Olorda, d’uns 3,5 km, que implicarà el tancament del camí al trànsit rodat i del tram afectat per les obres a totes les persones usuàries.


HORARI | NADAL 2021

Durant el període de Nadal a Reis alguns equipaments del Parc estaran tancats per vacances.


Actuacions de millora forestal al Parc

S’han iniciat els treballs del tractament silvícola preventiu en algunes pinedes de la serra que consisteixen en aclarides de millora, poda i reducció selectiva de l’estrat arbustiu per tal d’afavorir espècies menys inflamables.


Avís: Afectació al camí del Pi d’en Xandri

Entre el 22/11 i el 24/11 es realitzaran actuacions forestals al tram comprès entre la Plaça Rotary (Sant Cugat) i Can Borrell