Les condicions meteorològiques favorables d’aquest 2014 s’han traduït en una reducció, per sota de la mitjana dels últims vint-i-tres anys, tant del nombre de focs com de les hectàrees cremades a tot el dispositiu de l’AMB.

L’any 2014 s’ha caracteritzat per una distribució regular de les precipitacions mantenint-se la humitat relativa del bosc per sobre del 50% (només catorze dies ha estat per sota, però cap dels mesos d’agost i setembre). Aquesta dada, combinada amb un estiu sense onades de calor importants (només s’han superat els 30ºC set dies, quan el 2013 en van ser 41), s’ha traduït en un bon balanç pel que fa als incendis forestals.

Així, el nombre d’incendis registrats en tot l’àmbit metropolità, 61 focs, ha estat per sota de la mitjana del període 1990–2013, calculada en 99 incendis.

Pel que fa a l’àmbit de Collserola, la superfície cremada ha estat de 2,55 ha, repartida en 29 incendis, cosa que suposa només un 12,3% de la superfície cremada mitjana dels últims vint-i-tres anys (20,73 ha). La dada, doncs, és molt favorable.

Cal destacar que aquest any, i a causa del gran nombre de tempestes amb fort aparell elèctric que s’han produït, sis incendis s’han atribuït a llamps, incrementant-se aquest valor respecte a altres campanyes.

Durant els mesos en què el risc d’incendi augmenta s’activa el Dispositiu de Prevenció d’Incendis forestals (DPI) a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquest 2014, i tenint en compte la bonança meteorològica, la campanya es va iniciar el 2 de juny i va finalitzar el 14 de setembre. Durant aquest període han estat actius els punts de vigilància fixa des de les torres d’aguait del Parc i àrees properes (13 punts), el dispositiu de vigilància mòbil i la central de coordinació de tot el dispositiu de l’AMB situada a la seu dels Serveis Tècnics del Parc.

Els Serveis Tècnics del Parc treballen, però, durant tot l’any per disminuir al màxim les causes que provoquen els incendis. Així, es realitzen campanyes informatives, s’actua sobre el terreny per reduir la combustibilitat, es fa el manteniment dels camins de la xarxa bàsica i dels punts d’aigua, es neteja la brossa dels marges de carreteres i camins i es fa el seguiment de les línies elèctriques que travessen el Parc.

Més informació:

 

CPNSC, 12 de gener de 2015

compartir