-- 12/06/2020

A partir del 15 de juny es procedirà al buidat i assecat del pantà per erradicar la presència del Paramisgurnus dabryanus, un peix invasor que posa en greu perill l’ecosistema de la zona

Dilluns 15 de juny s’inicien els treballs per al buidat i assecat del pantà de Vallvidrera dins pla d’erradicació del Paramisgurnus dabryanus, un peix invasor que provoca greus alteracions en l’ecosistema. La detecció d’aquesta espècie en el pantà es remunta a finals de 2018, arran d’una actuació de pesca elèctrica d’eliminació d’espècies al·lòctones invasores. Els perills derivats d’aquesta espècie, per la seva potencialitat d’alterar l’ecosistema i d’introduir paràsits a les comunitats autòctones d’aigua dolça, juntament amb la detecció  sistemàtica d’altres espècies invasores en aquest punt, han portat a les administracions competents a consensuar aquest pla d’erradicació del Paramisgurnus dabryanus, així com un pla de vigilància per evitar nous comportaments incívics.

Concretament, el pla està impulsat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, que gestiona l’espai; el Departament de Territori i Sostenibilitat; el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; el Cos d’Agents Rurals, l’Agència Catalana de l’Aigua, i l’Ajuntament de Barcelona, i compta amb la col·laboració de diverses entitats.

3 mesos de buidatge

El pla d’erradicació implicarà el buidatge del pantà durant un període suficient per a l’assecament dels llots que es calcula en 2-3 mesos, depenent de les condicions meteorològiques. Durant aquest període, estan previstes dues actuacions de pesca elèctrica que portaran a terme entitats especialitzades, l’Associació Galanthus Natura i l’empresa Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic.

Vigilància per evitar nous alliberaments

El pla de vigilància busca la detecció ràpida de nous alliberaments al medi natural, denúncies als infractors, dissuasió activa i passiva i inclou una campanya de comunicació i sensibilització sobre la problemàtica de les espècies invasores, incidint, sobretot, en aquelles que es relacionen amb l’aquariofília. Els principals agents implicats en aquest pla de vigilància són els Cos d’Agents Rurals i els Guardes del Parc Natural de la Serra de Collserola. També es preveu la coordinació i col·laboració amb diversos cossos de seguretat i altres col·lectius d’experts, veïns, voluntaris, etc.

Cal recordar que l’alliberament d’espècies exòtiques als espais naturals, com és Collserola, espai inclòs a la Xarxa Natura 2000, constitueix un delicte ecològic. Alhora, implica conseqüències greus per als ecosistemes, essent una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat del planeta.

La recuperació del pantà de Vallvidrera, iniciada el 1999, tenia un doble objectiu, per una banda, recuperar el patrimoni construït, i per l’altra, la consolidació d’un espai humit, escassos a la serra, potenciant especialment les espècies d’amfibis, un grup faunístic amenaçat a nivell mundial. L’embassament ha anat patint des de llavors una sèrie d’alliberaments d’espècies invasores, fruit principalment de l’abandonament de peixos d’aquariofília i animals com les tortugues de Florida o altres espècies comercialitzades. La cita del Paramisgurnus dabryanus al pantà de Vallvidrera és la primera a Catalunya i la segona a Europa, atès que la seva presencia al sud d’Alemanya també està confirmada.

Pantà de Vallvidera, 4/12/2018. Font: CPNSC
compartir