Durant el passat estiu nois i noies del barri de Ciutat Meridiana (Barcelona) van col·laborar amb el Parc fent tasques d’acondicionament, senyalització i  control d’espècies al·lòctones, dins d’un camp de treball organitzat pel Centre Cruïlla.

Tot i que amb l’arribada de la calor i el perill d’incendi es va fer una aturada de les actuacions dins del bosc, durant el mes de juliol encara se’n va fer alguna, com el camp de treball que va organitzar el Centre Cruïlla de Ciutat Meridiana. Tal com ja s’havia fet en anys anteriors, enguany es van realitzar dos torns de camp de treball amb joves del barri.

Durant aquest mes de juliol es van fer les feines següents:

  • Es va seguir treballant en el condicionament del mirador del carrer Perafita, on aquesta mateixa entitat ja havia estat actuant durant tot el curs en el projecte del prelaboral Pedraforca. Es va continuar amb l’eliminació de les plantes invasores del marge, i gairebé es va acabar de posar la barana.
  • El marcatge del nou itinerari circular groc, que va des de Torre Baró a la font de Santa Eulàlia.
  • L’arrencada  d’exemplars de seder (Gomphocarpus fruticosus), espècie al·lòctona invasora, a diferents punts de l’àrea de Can Cuiàs.
  • El manteniment de la font Muguera i dels seus accessos: neteja de marges, de la franja de protecció, reguerots, etc.
  • Manteniment del camí d’accés a la «cova dels morts».
  • Reobertura de bona part del camí d’accés a la font de l’Alba.

Els resultats obtinguts van ser molt ben valorats tant per part del Consorci com pel Centre Cruïlla. Aquest és un bon exemple del que es pot aconseguir amb el treball conjunt de l’òrgan gestor del Parc i entitats del territori com el Centre Cruïlla, compromeses tant en l’àmbit social, com ambiental.

 

Aprofitem aquest espai per donar les gràcies als quatre agrupaments d’Escoltes Catalans: Ramon Llull, Weziza, Jaume I del Coll i Can Baró, que el darrer cap de setmana de maig van venir al passeig de les Aigües, a la zona propera a l’Observatori Fabra, on van estar recollint escombraries i col·laborant en la gestió de les aigüeroles. En total hi van venir quaranta persones entre infants i adults.

 

Més informació:

 

CPNSC, 30 de setembre de 2015

compartir