Durant els mesos de juliol i agost es portarà a terme una important campanya d’erradicació de tortugues al·lòctones, coordinada pel CRARC i dins un projecte que tindrà una durada de tres anys.

L’actuació, coordinada pel CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya), forma part d’un projecte que durarà tres anys amb l’objectiu d’eliminar la població de tortugues de florida – espècie invasora-, així com la introducció d’una població de tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Aquesta segona acció està lligada al projecte transversal de conservació de la tortuga de rierol a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. D’aquesta manera es substituirà les tortugues introduides per les autòctones.

El projecte es desenvoluparà sobretot al pantà de Vallvidrera, punt on s’ha detectat la concentració més alta d’espècies foranes. Durant els mesos d’estiu es capturaran amb trampes de nansa o assolellament les tortugues, que seran traslladades al CRARC. Els animals en pitjor estat de salut se sacrificaran per a ús científic i estudi de malalties presents a l’ecosistema del pantà de Vallvidrera i els animals en millor estat de salut es posaran en quarantena i es donarà l’opció de dotar-los de microxip i d’adoptar-los.

La presència de fauna al·lòctona té un important efecte sobre els ecosistemes. Espècies com la tortuga de florida (Trachemys scripta), de gran voracitat i elevada taxa de reproducció, pot arribar a exterminar totes les larves d’amfibis i invertebrats d’un determinat punt d’aigua.

Remarquem de nou la necessitat de no alliberar espècies de fauna al Parc i recordem que un cop al medi natural, quan es localitza una espècie al·lòctona invasora, la llei obliga a la seva eliminació immediata.

 

Més informació:
• Les invasions biològiques: https://parcnaturalcollserola.cat/pages/invasions-biologiques (pàgina no disponible actualment)
• Espècies exòtiques invasores. Medi Ambient i Sostenibilitat http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/
• CRARC www.amasquefa.com/html2/public/entitats?id=162
• El Pantà de Vallvidrera: https://parcnaturalcollserola.cat/espai-dinterpretacio-del-panta-de-vallvidrera/
• La gestió d’un hàbitat valuós. Butlletí del Parc núm. 97. https://parcnaturalcollserola.cat/pdfs/butlleti/COLLSEROLA_B97.pdf#page=8
• Butlletí del Parc núm. 87. Diversos articles. https://parcnaturalcollserola.cat/pdfs/butlleti/COLLSEROLA_B87.pdf

compartir