-- 18/05/2018

La reunió, organitzada per EUROPARC i desenvolupada sota el títol “Pedreres i Àrees Protegides: Cap a una nova col·laboració per a la Biodiversitat”, ha tingut lloc a Bèlgica a mitjans d’abril, i ha estat coorganitzada amb l’empresa Sibelco, una de les més importants del sector d’activitats extractives (no energètiques) en l’àmbit internacional

La societat actual és molt més dependent de les indústries d’extracció del que pensem. Per la seva naturalesa, l’explotació de pedreres de tot tipus, té un impacte negatiu sobre el paisatge i la biodiversitat. Això és particularment rellevant quan l’extracció passa dins o al voltant d’espais protegits de la Xarxa Natura 2000.

Conscients del problema, un nombre creixent d’empreses del sector extractiu treballen per disminuir els efectes negatius i el restabliment o l’establiment de noves àrees valuoses per a la biodiversitat. Sibelco, una d’aquestes empreses preocupades per la compaginació de l’activitat extractiva dins els espais naturals protegits,  va sol·licitar a EUROPARC, i als seus membres, compartir experiència i coneixements sobre la gestió i restauració d’aquests espais per comprendre millor els desafiaments i oportunitats, i a desenvolupar un treball conjunt, amb l’objectiu de potenciar la biodiversitat.

Les experiències desenvolupades al Parc Natural de la Serra de Collserola al llarg de 30 anys han estat un dels referents d’aquest treball, així mateix també es van incloure les experiències del Peak District Nacional Park (UK) i del Grand Parc de Miribel Jonage (FR).

Per tal de comprendre els desafiaments i oportunitats de la mineria en àrees protegides i desenvolupar noves col·laboracions, Sibelco i EUROPARC van organitzar un taller conjunt que va tenir lloc els dies 18 i 19 d’abril a Bèlgica on hi va participar el Parc Natural de Collserola.

Dos dies d’intercanvi d’aprenentatge molt productiu amb la participació de representants de Sibelco responsables de sostenibilitat i àrees protegides, com també d’activitats extractives. Es va discutir àmpliament qüestions relatives a la restauració, modificació d’hàbitats, gestió de les explotacions i el diàleg amb els actors clau.

Es van acordar les següents accions:

  • La necessitat d’identificar una llista de la superposició dels llocs miners SIBELCO i Àrees protegides membres d’EUROPARC, per tal d’establir un grup de treball que reuneixi als gestors d’àrees protegides i gestors d’explotació de pedreres i poder identificar els desafiaments clau i proposar solucions, principalment centrats en: eines per millorar la governança i el partenariat (col·laboració) entre el sector miner i de les àrees protegides; la gestió sostenible de les activitats mineres en àrees protegides i en els plans de restauració. El grup també podria ser una plataforma per a l’intercanvi d’aprenentatge i possiblement desenvolupar directrius per a altres llocs a tot Europa.
  • Necessitat d’identificar possibles recursos, des del sector privat o l’aplicació dels fons europeus amb projectes específics.

Posterior al  treball conjunt es pot considerar l’establiment d’un acord de col·laboració específic entre les dues organitzacions.

compartir