-- 18/07/2021

Com en anys anteriors, el mes de juliol ha començat la campanya 2021 d’aquest projecte, en què associacions veïnals, entitats, centres educatius i particulars, juntament amb tècnics/es municipals i del Consorci treballen per al control d’aquesta espècie exòtica invasora al Parc.
Massa d’ailant (Ailanthus altissima). Font: CPNSC

Com ja és habitual aquest mes de juliol comença la campanya 2021 del Projecte de participació en l’erradicació de l’ailant que acabarà el proper mes desembre amb el tractament fitosanitari dels arbres localitzats.

Tot i que el Consorci intenta frenar l’expansió de les plantes exòtiques invasores com l’ailant, sense la col·laboració de les persones i entitats que viuen dins del territori del Parc, la seva acció no seria prou eficient. Una dels fets que poden ajudar a reduir el problema és l’ampliació del nombre de superfície tractada, sobretot de parcel·les privades.

Per això el fet més característic d’aquest projecte és que hi participen majoritàriament associacions veïnals, que difonen la problemàtica als seus veïns i veïnes, i busquen la seva complicitat a l’hora de fer el tractament en les seves parcel·les. També s’hi impliquen alguns centres educatius.

El projecte de participació en l’erradicació de l’ailant  que va començar l’any 2014 i ha continuat fins a l’actualitat, funciona per campanyes anuals. A més de les diferents activitats de divulgació sobre el tema, una part important dels esforços es destinen a la detecció, el mapatge i el seguiment dels arbres que hi ha tant a zones públiques o als espais lliures, com a les privades, i a parlar amb els veïns i veïnes perquè accedeixin a què el Consorci faci el tractament fitosanitari en les segones.

La campanya del 2020 va estar molt marcada per la Covid. Tot i així es va aprofitar per tractar tots els focus d’ailants detectats amb els Porta a porta  fets a Vallvidrera l’any 2020 per alumnes de dos centres educatius, i sobretot pels mapatges realitzats el 2020 i el 2021 per les associacions veïnals implicades en el projecte. El mapatge permet detectar nous focus d’ailants i fer el seguiment d’altres ja tractats anteriorment. També és una activitat que facilita la divulgació de la problemàtica entre els veïns i veïnes i dóna peu, si cal, a demanar la seva aprovació perquè es faci el tractament a la seva parcel·la.

Des de l’any 2004 fins al 2020 s’han tractat més 84.000 ailants. Entre un 3 i un 4 % del total estaven en parcel·les privades o s’han detectat gràcies a la col·laboració de les entitats. L’any 2020 van ser tractats 49 focus amb més de 2.300 arbres. El tractament va suposar un cost al què cal afegir el pressupost que van destinar propietaris i ajuntaments a tallar i treure els arbres tractats. Es van tractar arbres de La Floresta, Valldoreix, El Rectoret, Tibidabo – Vallvidrera i Santa Maria de Vallvidrera – Mas Sauró.

De cara a aquest any 2021, a banda del seguiment dels focus ja coneguts, també es voldria:

  • Fer divulgació sobre la problemàtica a persones que treballen en empreses de jardineria. L’any 2020 no es va poder fer.
  • Fer porta a porta a algunes zones de Vallvidrera on encara no s’ha fet.

L’ailant és una espècie vegetal que està àmpliament distribuïda per tot el Parc. La gran capacitat de rebrotar, l’elevada taxa de creixement i la gran producció de llavors la fan extremadament invasora. Des de l’any 2004, el Consorci està duent a terme el tractament herbicida com a principal mesura de control, així com també l’arrencada puntual de peus petits de llavor. Eliminar-la, però, és molt complicat. Cal fer una feina continuada i intensiva. Per això s’actua sobretot a la zona obaga del Parc i puntualment, en alguns sectors del vessant de Barcelona.

L’existència de parcel·les privades dins del Parc complica la total eficàcia del tractament, raó per la qual la implicació de les associacions veïnals i ambientalistes vinculades a les zones habitades del Parc Natural, i el treball conjunt d’aquestes, l’administració i els propietaris privats és imprescindible.

L’ailant és una espècie que creix ràpidament i pràcticament a qualsevol lloc, fet que ha permès la seva ràpida expansió. Font: CPNSC
compartir