-- 31/10/2018

El Consorci ha participat en aquesta primera edició del Congrés amb la presentació de tres pòsters i una ponència sobre l’avifauna de Collserola.

Des del Consorci s’han promogut diferents treballs relacionats amb l’avifauna del Parc i per aquest congrés se n’han destacat tres: el seguiment de les poblacions d’ocells nidificants i hivernants -amb més de 30 anys de dades continuades- el seguiment de la nidificació de rapinyaires al Parc i finalment un dels estudis més coneguts per la seva vessant divulgativa, el seguiment de la migració post nupcial d’aus planadores al Parc Natural de Collserola.

A Collserola es realitzen nombrosos estudis científics sobre les poblacions d’ocells i les dades recollides són una important eina de gestió.

L’estudi de les poblacions d’ocells nidificants i hivernants ens permet entendre l’evolució del paisatge natural de Collserola i de quina manera els canvis en les comunitats d’ocells són un fidel reflexe dels canvis en els usos del sòl que s’han produït a Collserola en els darrers 30 anys.

Les dades obtingudes en el seguiment de la nidificació de les rapinyaires, pel seu caràcter d’espècies sensibles i indicadores de bona qualitat de l’espai, ens permeten determinar quins espais dels Parc cal preservar com a illes de tranquil·litat.

Per últim, els registres del seguiment de la migració postnupcial al turó de la Magarola, permeten detectar canvis fenològics d’algunes aquestes espècies relacionats amb al canvi global.

Alhora, des del Centre d’Educació Ambiental Can Coll també s’ha presentat una publicació en format pòster que explica l’experiència de més de 20 anys de la Feixa dels Ocells i els seus diversos usos: educatiu, científic, divulgatiu i inspirador.

El congrés es va celebrar entre el 12 i el 14 d’octubre al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Organitzat per l’ICO (Institut Català d’Ornitologia), el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA), el Grup Balear d’Ornitologia (GOB), la Societat Ornitològica de Menorca (SOM), el Grup AU i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el lema del COTPC en aquest primer va ser “L’ornitologia a casa nostra: què s’està fent al territori?”, reflectint la voluntat de fer un primer recull exhaustiu o síntesi dels treballs en curs en tot l’àmbit de les terres de parla catalana.

compartir