-- 04/10/2018

Durant l’estiu s’ha realitzat una important, i necessària, actuació de consolidació d’aquesta masia, catalogada com a Bé d’Interès Local
Consolidació façana Can Ferriol

Tot i que el Consorci ja havia actuat amb anterioritat –entre el 1991 i 1993, i el 2011– el desplom de part de la façana principal feia necessària aquesta actuació per tal de consolidar l’estructura de la masia, en perill d’esfondrament.

Durant l’estiu s’ha realitzat la desconstrucció de la part de la façana principal que s’havia desplomat i d’un cos annex, de construcció posterior a la resta de la masia, i que es trobava en estat de runa. Una vegada retirada la runa es va veure la possibilitat, juntament amb els tècnics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, de reaprofitar la pedra extreta per tornar a construir la part de la façana desplomada. A més a més, s’ha pogut refer el tancament perimetral del barri amb la mateixa pedra de reaprofitament de la desconstrucció. El cost de l’actuació ha estat aportat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, mercès al conveni signat entre ambdues administracions.

La masia de Can Ferriol, ubicada a la finca del mateix nom, al municipi de Sant Feliu de Llobregat —prop de Santa Creu d’Olorda—, està catalogada com a Bé d’Interès Local en el “Catàleg del patrimoni arquitectònic de Sant Feliu de Llobregat”, i és d’estil modern popular del segle xviii. La finca té una extensió de 86 hectàrees de boscos i camps amb conreus de secà i regadiu i fruiters. És propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i està adscrita al Consorci.

El Parc Natural de Collserola compta amb vora noranta masies. Actualment, moltes de les edificacions, tant de propietat privada com pública, estan en situació precària. Actuacions com la realitzada a Can Ferriol, gràcies a l’impuls de les administracions, són necessàries i urgents per tal de recuperar el patrimoni arquitectònic i agrícola del Parc.

compartir