-- 22/11/2019

L’Assemblea General ha elegit per unanimitat a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, pel càrrec de Presidència del Consorci, pels dos propers anys. L’alcalde de Molins de Rei, Xavier Paz, substituirà a l’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, en el càrrec de la Vicepresidència Executiva

L’Assemblea, celebrada el 21 de novembre passat a la seu del Consorci,  també ha elegit com a vicepresidents a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Ferran Miralles.

En la seva intervenció davant l’Assemblea, Núria Marín ha destacat la importància de les administracions públiques en la gestió de l’espai natural, un compromís que s’ha de desenvolupar de forma conjunta i unitària entre tots els implicats, i que compta amb l’experiència duta a terme al llarg d’aquests anys per tots els que l’han precedit en el càrrec. Amb les modificacions del Pla General Metropolità – PGM, i a punt de l’aprovació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge – PEPNat, l’objectiu per a la nova presidenta és la implementació immediata del Pla.

La formació dels nous consistoris i dels ens supramunicipals (Àrea Metropolitana de Barcelona i Diputació de Barcelona) desprès de les eleccions municipals del mes de maig implicava que els diferents Òrgans de Govern del Parc (Assemblea General i Comissió Executiva) es renovessin amb els membres designats per les entitats que conformen l’ens: Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya i els nou Ajuntaments amb territori al Parc: Barcelona, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac.

Actualment, i amb l’aprovació dels nous estatuts el passat mes de maig, l’Assemblea compta amb 14 membres (1 membre de la Generalitat de Catalunya, 2 membres de la Diputació de Barcelona, 2 membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 1 membre de cada ajuntament adherit al Consorci).

Per la seva banda, la Comissió Executiva compta amb 15 membres (2 representants de la Generalitat de Catalunya, 2 de la Diputació de Barcelona, 2 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 1 de cada ajuntament adherit al Consorci). Tots ells han estat elegits durant aquesta sessió.

Pel que fa als òrgans consultius (Consell Científic Assessor i Consell Consultiu) també s’ha ratificat la composició dels seus membres durant aquesta sessió.

Finalitats dels òrgans de govern i consultius del Parc

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. També és l’òrgan rector del Parc Natural als efectes del que preveu l’article 10.2 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre de declaració de Parc Natural de la Serra de Collserola.

La Comissió Executiva és un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posada en marxa de les decisions preses en l’Assemblea General. També és l’òrgan gestor del Parc Natural als efectes del que preveu l’article 10.3 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre.

El Consell Consultiu és l’òrgan de caràcter consultiu, on s’integraran els sectors socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense finalitat de lucre, que persegueixin finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci.

El Consell Científic Assessor té per objectiu assessorar, a partir del coneixement científic, l’òrgan rector i l’òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions que cal portar a terme. La seva creació té lloc d’acord amb l’article 13 del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc.

compartir