-- 07/05/2020

La situació generada per la COVID19 no es pot deslligar dels problemes de destrucció de biodiversitat i de la crisi climàtica actual. Més que mai, el binomi natura i salut es posa en relleu i fa evident com la conservació i protecció dels espais naturals està totalment lligada a la salut i benestar de la ciutadania.
Collserola des de l’Observatori Fabra. Fotografia: Alfons Puertas

Bona part de la comunitat científica veu una clara relació entre la crisi sanitària actual, pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2, i la destrucció de la biodiversitat. Una altra peça del mateix trencaclosques és la crisi climàtica, un conjunt de modificacions climàtiques a causa de l’activitat humana.

Les conseqüències de tots aquest canvis profunds són difícils de determinar exactament, però sabem que aquesta mena de pandèmies es repetiran, amb noves malalties emergents, així com també s’intensificaran els episodis meteorològics severs i els incendis forestals.

A banda dels impactes sobre la societat, està havent-hi una pèrdua accelerada d’hàbitats.

A Catalunya, aquests canvis ja són ben visibles. L’Observatori Fabra, situat dins el Parc Natural de Collserola, per exemple, amb dades obtingudes al llarg de més de 100 anys, ha comprovat que la tendència climàtica és molt clara: la calor és més present i el fred recula.

La natura, Collserola n’és un bon exemple, ens proveeix d’una sèrie de beneficis ecosistèmics. Això vol dir: aliments, aigua, aire net; regula el clima; redueix l’erosió, protegeix la fertilitat del sòl i esmorteeix els esdeveniments extrems catastròfics; i, finalment, ofereix entorns per al lleure, l’esport, l’educació, l’art o l’espiritualitat.

Com a gestors d’aquest espai natural protegit, tenim la responsabilitat d’impulsar i promoure projectes orientats a l’adaptació i la mitigació del canvi global. Entre aquests projectes, hi ha: Life Biorgest (projecte europeu de millora de la biodiversitat del bosc mediterrani); Alimentem Collserola (promoció dels aliments locals i ecològics); Tornasòl (recerca participativa per millorar la fertilitat del sòl), i Habeetat (protecció i increment dels insectes pol·linitzadors).

La crisi sanitària actual posa encara més en relleu la clara vinculació entre els espais naturals i el benestar i salut de les persones. Nombrosos estudis realitzats els últims anys relacionen activitats de contacte amb la natura i millora de la salut de les persones.

En el marc del Dia Europeu dels Parcs, i amb les limitacions que implica l’estat d’alarma, el EUROPARC, xarxa Europea d’Espais Naturals Protegits,  ha programat activitats destinades específicament a posar de manifest la importància del contacte amb la natura per a la nostra salut. Us convidem a sumar-vos a aquestes iniciatives, a gaudir de l’entorn natural, dels beneficis per al nostre benestar físic i mental, i també a implicar-vos encara més en la protecció d’aquest patrimoni natural vital per nostra qualitat de vida present i futura.

Al Parc Natural de Collserola, aprofitarem l’efemèride per realitzar el sorteig del concurs “Qui ha passat per aquí?” que des de mitjans de març s’està realitzant a través de Xarxes Socials. Si encara no hi heu participat, encara esteu a temps!

compartir