S’inicia una diagnosi tècnica de l’activitat agrària a Collserola amb l’objectiu de determinar els principals reptes i accions a desenvolupar per tal de fomentar-la i potenciar-la.

Les zones agrícoles tenen un paper bàsic en la conservació dels espais naturals protegits, tant pel que fa a la biodiversitat que aporten, pel seu paper en la configuració del paisatge, com pels serveis ecosistèmics que brinden. Són essencials, doncs, per a la sostenibilitat ecològica, econòmica i social del territori.

En el cas dels espais naturals periurbans, com Collserola, l’activitat agroecològica té algunes característiques  pròpies: nombre molt reduït de persones que s’hi dediquin de forma professional, produccions de mida petita i un sector primari desarticulat (sense infraestructura agrària). Però sobretot destaca la important pèrdua de terres agràries a causa de l’abandonament, la industrialització o la urbanització. Aquesta reducció dels conreus és un dels factors més negatius per a la pervivència dels valors naturals del Parc de Collserola.

Amb l’objectiu d’identificar quins són els reptes que afronta la pagesia al Parc i quines són les principals accions a realitzar per tal de fomentar-la i potenciar-la, el Consorci ha encarregat a l’associació Arran de Terra. Eines per a la Dinamització Local Agroecològica, una diagnosi tècnica de la pagesia i de l’activitat agrària al Parc Natural de Collserola basada en els fonaments teòrics i metodològics de la DLAe (Dinamització Local Agroecològica).

Durant els mesos de juliol a setembre s’han realitzat entrevistes a 12 productors del Parc per conèixer el seu model agrari i per identificar quins són els principals reptes a gestionar per tal de fer viables les seves produccions.

Un cop analitzats els resultats de les entrevistes, el 14 de desembre passat es va realitzar la primera sessió participativa amb 16 productors representants de les experiències entrevistades on es van consensuar i prioritzar els principals reptes que afronta l’activitat agrària a la serra.

El següent pas serà el proper mes de febrer, amb una segona sessió on s’abordaran i es prioritzaran les accions a portar a terme per tal d’assolir els reptes, així com els agents implicats en el procés.

Les conclusions d’aquest estudi serviran de base per al pla de dinamització local agroecològic del Parc, però alhora també busca millorar la cohesió i fomentar la creació de xarxes entre els diferents productors de Collserola.

 

CPNSC, 18/12/2016

compartir