-- 06/08/2018

La situació actual de colmatació del pantà de Can Borrell fa necessària la retirada dels sediments acumulats

És una actuació conjunta amb l’Ajuntament de Sant Cugat, les dates s’han acordat amb els tècnics de Medi Ambient municipals i els biòlegs del Parc que també supervisaran les tasques de desbrossada que siguin necessàries.

El 20 d’agost s’iniciarà el buidatge del pantà que durarà un parell de dies, però desprès s’hauran d’esperar dues setmanes, com a mínim, perquè s’assequin els llims abans de començar els treballs. El dragatge s’iniciarà el dia 3 de setembre i es farà només a la part central del pantà, sense tocar les vores, fent un desnivell molt progressiu des del mig fins al costat de la presa, on s’arribarà a uns 2,5 m. de profunditat com a màxim.

compartir