Un cop aprovats els reglaments específics pel xai, el cabrit, les mandarines, el tomàquet, el vi i la mel, s’ ha iniciat la comercialització dels productes amb el segell de la marca de garantia Producte de Collserola.

Des del mes de desembre ja trobem al mercat productes etiquetats amb el segell de la marca de garantia “Producte de Collserola”. Els primers que s’han comercialitzat han estat les mandarines de Can Carlets i el vi de Can Calopa.

Al mes d’octubre la recentment creada comissió de seguiment de la marca de garantia Producte de Collserola va aprovar els reglaments específics del xai, cabrit, mandarines, tomàquet, vi i mel. Amb aquest pas, i un cop ratificats aquest mes de desembre pels òrgans de govern del Parc, els productes que segueixin l’estàndard de la marca ja es poden comercialitzar amb el segell. Està previst que el llistat de productes de la marca de garantia es vagi ampliant amb d’altres de nous que s’hi vulguin acollir.

A la comissió de seguiment hi són representats tots els sectors implicats en el procés: productors, restauradors i  administracions (Generalitat de Catalunya i els serveis tècnics del Parc).

Cal destacar que només podran utilitzar la marca i el seu logotip aquells productes produïts, elaborats, transformats i envasats en l’àmbit territorial del Parc Natural de Collserola, sempre que hi hagi infraestructures existents dins la serra per a la seva manipulació.  

El Consorci, com a titular de la marca de garantia Producte de Collserola, la posa a disposició de tots els productors/es del Parc que tinguin interès a fer-ne ús i que compleixin amb els requisits establerts en els reglaments d’ús i els reglaments específics. Alhora, també ofereix assessorament i suport en el procés administratiu.

Aquest segell forma part de les accions previstes dins el Pla agropecuari del Parc Natural de la Serra de Collserola (aprovat al mes de desembre del 2013).  L’objectiu d’aquest document estratègic és implantar polítiques de foment per promoure la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles i ramaders per continuar-se desenvolupant de manera ordenada i compatible amb la protecció de l’espai natural i que afavoreixen la conservació de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc.

Objectius de la Marca de garantia

  • Evitar l’abandonament de les zones agrícoles / pèrdua de biodiversitat
  • Donar un valor afegit pel fet d’estar produït en un Parc Natural
  • Reunir tots els productors de la serra (agrícoles i ramaders): productors legalitzats i amb producció integrada o ecològica
  • Buscar estratègies per comercialitzar i promocionar els productes del Parc, i així revitalitzar i fer més rendibles les explotacions: preus justos pels productors / comercialitzadors
  • Potenciar l’activitat agrícola i ramadera al Parc amb actuacions des del Consorci: construcció d’infraestructures pels ramats, conservació i millora de varietats locals, establiment de xarxes de comercialització, promoció mitjançant els canals de difusió del Parc, etc.

Més informació: 

 

CPNSC, 18/12/2016

compartir