Des de finals de 2016 dos centres de visitants del Parc, Centre d'Informació i Centre d'Educació Ambiental Can Coll, disposen de desfibril·ladors externs automàtics (DEA)

El Consorci del Parc Natural ha millorat els punts d'informació del Parc amb la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics a dos punts d'atenció als visitants, el Centre d'Informació del Parc situat a la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat i el Centre d'Educació Ambiental Can Coll, al municipi de Cerdanyola del Vallès, a la carretera BV1415. Els dos equipaments reben anualment més de 70.000 visitants, essent importants espais d'acollida dels usuaris del Parc.

Durant l'horari d'obertura dels centres els desfibril·ladors estaran disponibles en cas de necessitat.

La instal·lació també ha comportat la realització d'un curs de primers auxilis i ús d'aquests aparells a les persones que realitzen tasques d'atenció al públic als centres.

Les aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat en la població. Segons les dades actuals, un 30% dels afectats per infart agut de miocardi, mor abans de ser atès en un hospital.

El DEA, analitza el ritme del cor i només realitza descàrregues elèctriques si detecta que es necessari realitzar la reanimació cardiopulmonar. Ajuda a salvar vides, ja que l’atenció precoç de les aturades cardíaques entre els primers 3 i 5minuts,  redueix la mortalitat un 49%-75%. Tenir aquest aparell a l’abast és determinant per poder actuar immediatament.

Més informació:

 

CPNSC, 20/01/2017

compartir