Actuació integral a la balustrada de l’hort de Can Coll, durant i un cop finalitzats els treballs. Font: CPNSC
S’ha portat a terme una important i laboriosa intervenció en els trams més degradats de la balustrada que delimita els espais agrícoles i el perímetre de la façana nord de la masia. Una necessària actuació en un equipament que atén un gran nombre de centres escolars durant la setmana i un elevat nombre de visitants els diumenges

L’actuació s’ha portat a terme durant els mesos de febrer, març i abril. Concretament s’han desmuntat les peces que estaven altament degradades per què havien perdut material  -i que per tant es movien-, per unes de noves. Per altra banda les peces que es trobaven en bon estat s’ha lligat per fixar-les entre elles. Finalment, part de la balustrada estava desplomada i, en aquest cas, s’han col·locat unes varilles corrugades a l’interior per lligar-la sencera i que fos solidaria. Un altra actuació important ha esta la retirada de l’heura que pujava per la part posterior del mur i que empenyia el mateix, tant als murs dels horts com els de la façana nord.

Amb aquests treballs, l’estructura de la balustrada ha quedat sòlidament fixada, eliminant el risc de trencament i/o caiguda, restant pendents els treballs de revestiment del mur i l’ eliminació de la vegetació existent que el van degradant.

L’any 2013 es va realitzar la restauració de la part de la balustrada situada a l’històric jardí de la masia. Amb l’actuació desenvolupada aquest 2015 finalitza pràcticament la restauració de tota la balustrada de l’equipament, a excepció de la zona en semicercle situada a l’esplanada que, degut a l’existència de una gran alzina i dels arbustos del voltant, dificulten el seu arranjament. Per tal de no afectar l’activitat del centre aquesta última actuació es realitzarà fora del calendari escolar.

Actuació integral a la balustrada de l’hort de Can Coll, durant els treballs. Font: CPNSC

La masia de Can Coll és un dels edificis històrics del Parc més emblemàtics. Situat al municipi de Cerdanyola del Vallès, acull el Centre d’Educació Ambiental del Parc. Té el seu orígens a finals de s. XV i mostra elements arquitectònics molt ben conservats del s.XVII i s.XIX. La balustrada data del S. XIX. La finca va ser adquirida l’any 1987 per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’edifici es va restaurar i consolidar els anys 1991 al 1993. Des de l’any 1992 acull el Centre d’Educació Ambiental del Parc i el Centre de Documentació i Recursos Educatius. Durant l’any hi passen més de 20.000 persones entre grups escolars i visitants.

Més informació:

 

CPNSC, 18 de maig de 2015

compartir