El passat 22 de febrer es va presentar a la seu dels serveis tècnics del Consorci l'associació Collserola Iniciatives que agrupa els propietaris i titulars d’activitats particulars en les finques rurals de la Serra de Collserola.

A Collserola, més d'un 60% del territori és de propietat privada. La gestió d'aquestes finques és complicada, tant per la seva disgregació i parcel·lació com per les característiques del territori que dificulten l'activitat agrària, ramadera o forestal al Parc. Ara, amb la creació d'aquesta associació, que vol agrupar a tots els propietaris i titulars d’activitats i d’iniciatives particulars, la gestió d’aquestes finques rep un nou impuls.

La presidència d’aquesta nova associació l'ocupa en Manel Ferrer, propietari de Can Ferrer. Altres membres de l'associació són la cooperativa l'Olivera que gestiona la finca de Can Calopa de Dalt (Barcelona) o Joan Antonio Gómez, propietari de Can Puig (El Papiol).

Un dels eixos centrals d'aquesta associació és el desenvolupament d'una gestió activa, integral i sostenible d'aquestes fiques, entenent el Parc Natural de Collserola com un proveïdor de serveis ecològics i socials. La gestió que volen impulsar busca potenciar els diferents elements del mosaic agroforestal de la Serra. Així volen desenvolupar els usos forestals, agrícoles i ramaders que afegeixin valor al territoris  i que ajudin a preservar els valors ecològics, culturals i paisatgístics de la Serra.

 

Un altre eix central de la seva activitat serà la rehabilitació de les masies que hi ha a la Serra, així com la resta de patrimoni construït que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques i culturals. Dins els seus eixos de treball també s'inclou l'impuls de l'ús residencial col·lectiu i l'ús turístic de les finques rurals de manera sostenible. 

Titularitat de les finques del Parc: en taronja de propietat privada i en verd de titularitat pública. Font: CPNSC

Més informació:

 

CPNSC, 3/03/2017

compartir