27/06/2018

 • El Pla d’Acció per la Transició Agroecològica de Collserola defineix 7 línies estratègiques i 21 actuacions a realitzar durant el període 2018-2020
 • Posa especial èmfasi en propostes per promoure la sostenibilitat integral de l’activitat agrària professional, degut a la importància del sector per la conservació dels valors naturals del Parc Natural
 • La base per dissenyar el Pla d’Acció ha estat la Diagnosi participativa del sistema alimentari de l’àmbit d’influència de Collserola publicada el passat mes de març
 • Amb la validació del Pla d’Acció s’inicia la tercera fase del projecte Alimentem Collserola: la fase d’Acció Participativa

La Diagnosi del sistema alimentari i el Pla d’Acció són resultats d’un procés participatiu realitzat al llarg del 2017 i part del 2018, en el marc del projecte «Alimentem Collserola. Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola». Ambdós documents estan disponibles al web del Parc.

Els resultats de la diagnosi han servit per dissenyar el Pla d’Acció per la Transició Agroecològica de Collserola, en el que diversos grups de treball, entitats i agents han col·laborat en la concreció de les accions prioritzades de forma participativa durant el procés, que es tiraran endavant al llarg dels propers 2 anys.

Cal destacar la centralitat que té en tot el projecte la reactivació de l’activitat agrària que realitza la pagesia de Collserola, que és fonamental per la conservació de la biodiversitat de la serra, el manteniment dels serveis ecosistèmics que brinda el parc a la societat i la transició vers un sistema alimentari metropolità més sa, just i sostenible. Tanmateix, l’activitat agropecuària de Collserola afronta desavantatges importants pel fet de realitzar-se en un territori que és alhora de muntanya i metropolità. Per aquest motiu, el Pla d’Acció dóna especial importància a les accions que contribueixen a millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social de les iniciatives de producció agrària de Collserola, així com promoure la recuperació de la terra agrària en desús i la instal·lació de nous projectes agropecuaris en l’àmbit del parc.

El Pla d’acció del projecte «Alimentem Collserola. Promoció de la transició agroecològica a Collserola»

El Pla d’Acció defineix 7 línies estratègiques i 21 actuacions per avançar cap a la Transició Agroecològica del sistema alimentari de Collserola. Les actuacions principalment estaran liderades pel Consorci i l’equip tècnic (Arran de terra), però també s’incorporen altres actuacions impulsades per entitats i col·lectius del territori.

En el Pla d’Acció destaquen les actuacions per fomentar la sostenibilitat integral de la producció agrària professional, com la creació d’un servei d’assessorament i acompanyament, o la creació d’un banc de terres per facilitar l’accés a la terra i aturar l’abandonament de sòl agrari. També es proposen actuacions d’educació i sensibilització agroecològica, com la creació d’un Catàleg de punts de venda o programes educatius per escoles.

La versió final de Pla d’Acció ha estat validada, per una banda, per les entitats del territori, en el marc de la 12a edició de la Fira Agrícola de Collserola, realitzada el 6 de maig del 2018 a Vallvidrera; i, per altra banda, per la Comissió de Seguiment del projecte, en el marc de la reunió que va tenir lloc a la seu del Consorci del Parc Natural el 16 de maig del 2018.

Línies estratègiques

 • Fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social de la producció agrària professional, la incorporació de nova pagesia i la recuperació de terres en desús
 • Fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social dels projectes de transformació alimentària artesana i el sorgiment de noves iniciatives
 • Fomentar els Circuits Curts de Comercialització i el consum de productes agroecològics
 • Donar a conèixer la pagesia, la producció agrària i el patrimoni agroalimentari de Collserola
 • Fomentar l’Educació Agroecològica
 • Fomentar la sostenibilitat ecològica i social de la producció agrària d’autoconsum i la recuperació de terres en desús
 • Donar a conèixer el projecte a la població als visitants del Parc Natural

La diagnosi dels sistema alimentari

La diagnosi es va dur a terme tenint en compte dues dimensions. Per una banda, la dimensió de «cadena alimentària», que inclou els àmbits de la producció agrària professional, la indústria alimentària, la distribució i la comercialització d’aliments i el consum alimentari. Per altra banda, la «dimensió sociocultural», que engloba els àmbits de la producció agrària per l’autoconsum, el patrimoni agroalimentari i l’ús públic i l’Educació Agroecològica.

Destaquen algunes conclusions, que fan referència a les potencialitats i els reptes de cada àmbit per la Transició Agroecològica. Es va publicar el passat mes de març un cop validada pels diferents òrgans de participació del projecte.

Una nova fase: l’Acció participativa

Amb la validació d’aquest document s’acaba la fase de Diagnosi i planificació participativa i s’inicia la tercera fase del projecte Alimentem Collserola: la fase d’Acció Participativa. Durant aquesta etapa s’implementaran les actuacions definides, cercant el finançament necessari i implicant als diferents agents del territori per dur-les a terme.

El projecte “Alimentem Collserola”

El projecte «Alimentem Collserola. Promoció de la transició agroecològica a Collserola» va començar a caminar a mitjans del 2016 amb l’objectiu de transformar els sistemes alimentaris dels municipis del Parc Natural de la Serra de Collserola per fer-los més justos i sostenibles. Els promotors del projecte són el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els ajuntaments del Parc Natural. L’Associació Arran de terra és l’entitat que dinamitza i coordina l’execució del projecte.

Dades de contacte

Arran de terra. Eines per la Dinamització Local Agroecològica

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

compartir