Iniciem una nova etapa amb la creació d’una taula de treball intermunicipal per enfrontar el repte de compatibilitzar l’alta freqüentació i demanda de tot tipus d’activitats amb la conservació dels hàbitats naturals de Collserola. 

La freqüentació al Parc ha anat en augment i, el que fins fa uns anys era una impressió compartida, ho constatem a partir de diferents dades. L’estimació actual a partir dels les dades recollides pels diferents ecocomptadors que hi ha situats al Parc, està entre els 3 i 3,5 milions de de visitants anuals.

Des de la declaració de Parc Natural, el Consorci s’ha marcat com a prioritat, reconduir la gestió dels usos i activitats al parc, elaborant una nova Estratègia de regulació de l’Ús Públic.

Conscients de la complexitat d’aquesta tasca, i de la necessitat d’emprendre accions conjuntes des de tots els municipis del parc, el passat 28 de gener es va convocar als representants dels nou ajuntaments per presentar la proposta de creació d’unataula permanent de treball.

La finalitat d’aquest nou espai de diàleg Ajuntaments – Consorci és la de consensuar les línies estratègiques i accions a portar a terme, en tot el territori, per a la planificació de l’ús públic, durant el període 2016-2019.

Està previst també diferents moments de treball amb la ciutadania per tal d’incorporar els diferents punt de vista, suggeriments i propostes que ajudin a avançar en aquest objectiu.

Cal trencar amb la percepció que encara algunes persones tenen sobre aquest espai natural, segurament per la proximitat del parc a les poblacions de l’àrea metropolitana que l’envolten. Collserola no és un parc urbà.

La conservació i millora dels hàbitats naturals del parc va més enllà dels aspectes merament ecològics. Els sistemes naturals aporten uns beneficis directes sobre la població propera, tant si es visita el parc com si no. La pèrdua de naturalitat de Collserola repercutiria directament sobre la salut i qualitat de vida de totes les persones del voltant.

 

Més informació:

 

CPNSC, 3/02/2016

compartir