Font del Mont

MUNICIPI: Barcelona
CONDICIONADA: SI

Font urbana situada al Passeig de les Aigües al seu pas pel carrer de la font del Mont. La font està sota una rampa, tota revestida de pedra pissarra. El frontal es divideix en dues parts molt ben diferenciades. Sota l’arc de totxo massís, entre la molsa, raja per dos brocs l’aigua de mina provinent del Torrent de la Font del Mont. Per sobre de l’arc, trobem un polsador amb aigua de xarxa. Tota l’aigua va a parar a una pica correguda. L’espai disposa d’un banc corregut amb respatller, també aplacat amb pedra pissarra.