Cabusset |Zampullín chico | Tachybaptus ruficollis  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Bernat pescaire |Garza real | Ardea cinerea  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Ànec coll-verd |Ánade azulón | Anas platyrhynchos  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Polla d'aigua |Gallineta común | Gallinula chloropus  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Fotja |Focha común | Fulia atra  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Blauet |Martín pescador | Alcedo athis  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Cuereta blanca |Lavandera blanca | Motacilla alba  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Cuereta torrentera |Lavandera cascadeña | Motacilla cinerea  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Rossinyol bord |Ruiseñor bastardo | Cettia cetti  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Boscarla de canyar |Carricero común | Acrocephalus scirpaceus  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Balquer |Carricero tordal | Acrocephalus arundinaceus  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Teixidor |Pájaro moscón | Remiz pendulinus  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Tortuga de rierol |Galápago leproso | Mauremys leprosa  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Tortuga d'estany |Galápago europeo | Emys orbicularis  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Tortuga d'aigua americana |Tortuga de Florida | Trachemys scripta  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Serp d'aigua |Culebra viperina | Natrix maura  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Serp de collaret |Culebra de collar | Natrix natrix  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Salamandra comuna |Salamandra común | Salamandra salamandra  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Tritó palmat |Tritón palmeado | Lissotriton helveticus  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Tritó verd |Tritón jaspeado | Triturus marmoratus  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Tòtil comú |Sapo partero común | Alytes obstetricans  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Gripau d'esperons |Sapo de espuelas | Pelobates cultripes  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Gripauet |Sapillo moteado | Pelodytes punctatus  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Granota verda ibèrica |Rana común | Pelophylax perezi  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Gripau comú |Sapo común | Bufo spinosus  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA
 

  Gripau corredor |Sapo corredor | Epidalea calamita  
 
PEDRERA URBA CONREU PRAT BROLLA MAQUIA PINEDA ALZINAR RIBERA AIGUA