Una sentència emesa a principis de febrer determina que els gestors d’un espai natural no tenen cap responsabilitat en els accidents causats pels animals, ja que es tracta de fauna salvatge que forma part de l’entorn per on se circula.

Durant els últims anys ha augmentat la població de senglar al Parc i la presència d’aquests animals creuant les vies del Parc o fins i tot dins la trama urbana. En conseqüència, també s’han vist incrementats els incidents de trànsit amb individus d’aquesta espècie, alguns amb danys als vehicles i a les persones.

El mes de febrer passat el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona va emetre la sentència de la demanda d’un ciutadà que reclamava a diferents administracions –entre les quals el Consorci del Parc Natural de Collserola– que es fessin càrrec dels danys causats al seu vehicle arran d’una col·lisió amb un senglar. La sentència, entre altres consideracions, eximeix de culpa el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en entendre que la presència de senglars s’ha de considerar com un element inherent a l’Espai Natural.

Aquesta sentència posa més en evidència que quan es condueix un vehicle per un espai natural, o zones properes, s’ha d’anar amb molta cura per evitar col·lisions, sobretot a les primeres hores i últimes del dia.

Una part de la població de senglar del Parc s’ha habituat a la presència humana i s’apropa a les zones habitades. La raó d’aquests canvis d’hàbits és, principalment, per la presència d’aliment fàcil i la manca d’una frontera gradual entre espai natural i ciutat. Les escombraries dipositades fora dels contenidors, persones que els deixen el menjar intencionalment o el propi aliment dels animals de companyia a llocs accessibles són reclams perfectes pels senglars disposats a córrer el risc de ser vistos. Han perdut doncs la por a freqüentar les àrees urbanes,  especialment, en èpoques d’escassetat d’aliments, com l’estiu, i no dubten en endinsar-se a la ciutat en busca de menjar. I també han perdut la por a apropar-se a la gent, essent cada vegada més atrevits i disposats a agafar una bossa d’algun excursionista despistat.

 

CPNSC, 22 de març de 2016

compartir