En el marc de les jornades tècniques del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2016 (PATT)  del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, el passat 4 d’abril es va organitzar una sessió sobre els objectius, les línies estratègiques i les experiències de gestió del Pla Agropecuari del Parc Natural de Collserola.

La sessió, desenvolupada al Centre d’Educació ambiental Can Coll, va comptar amb la participació de més de 50 persones, amb productors i propietaris del parc i representants de diferents administracions: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntaments del Parc, INCASOL, Universitats, Centres de recerca, Agroxarxa, Unió de Pagesos, Barcelona Activa, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Associació els 3 turons, Escola d’Art Flora i Cooperatives.

El Cap de Servei de Medi Natural del Consorci del Parc, Lluís Cabañeros, va presentar les línies estratègiques del Pla Agropecuariaixí com les eines de cartografia digital que s’utilitzen en la gestió dels espais agrícoles i ramaders del Parc.

En Joan Vilamú, tècnic del Consorci, va explicar els objectius i el funcionament previst de la Marca de Garantia Producte de Collserola, aprovada a principis d’aquest 2016.

En Joan Casals, de la Fundació Miquel Agustíva mostrar els diferents estudis que s’han realitzat per a fixar la llavor del tomàquet Mandó de Collserola, varietat local recuperada, així com per donar eines als productors del Parc per a l’optimització del seu cultiu.

Durant la sessió també es van poder conèixer diferents experiències que actualment es desenvolupen al Parc Natural com són el projecte de la Cooperativa l’Olivera a Can Calopa, la comercialització del Xai de Collserola per part de l’empresa DePastura  o el programa de recuperació de la masia de Can Puig, al municipi del Papiol, com a espai ramader de cria de cabra de Rasquera que inclourà una agrobotiga-restaurant.

També es van presentar dos projectes de gestió, l’inici de la diagnosi del programa de Dinamització Local Agroecològica de Collserola que desenvoluparan tècnics de l’entitat “Arran de Terra” o el Programa de producció d’agricultura ecològica que realitza l’ajuntament de Sant Cugat.

Totes les ponències de les jornades estan disponibles al web de RuralCat, comunitat virtual sobre el món agropecuari i ramader de Catalunya que dinamitza el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

El Pla Agropecuari del Parc Natural de Collserolava ser aprovat a finals de l’any 2013. Inclou 8 línies estratègiques amb l’objectiu d’implantar polítiques de foment per promoure la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles i ramaders per continuar-se desenvolupant de manera ordenada i compatible amb la protecció de l’espai natural i que afavoreixen la conservació de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc.

Jornades PATT 2016 sobre el Pla Agropecuari del Parc. Font: CPNSC

Més informació

 

CPNSC, 18/04/2016

compartir