El Consorci del Parc Natural presenta una comunicació, en format póster, sobre la gestió de l’ailant a Collserola a unes jornades europees sobre el control i eradicació de les plantes al·lòctones invasores, celebrades a Budapests a finals d’abril.

En el marc del projecte LIFE “Conservation of Priority Natural Values in Turjánvidék Natura 2000 Area Southern Unit”, els dies 19, 20 i 21 d’abril es va celebrar el “European Workshop on Control and Eradication of Invasive Alien Plant Species” , a la ciutat de Budapest (Hongria), amb l’assistència de més de 70 persones de 15 països diferents. Un tècnic del Servei de Medi Natural del Parc de Collserola va participar a les jornades.

Al llarg de les jornades es van presentar 33 ponències i 15 pòsters, un dels quals és el que va presentar el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola amb el títol “Ailanthus (Ailanthus altissima) management plan in Collserola Natural Park: prevention, detection and control”.

Les jornades van finalitzar amb una visita a una de les illes del Danubi (Szigetmonostor) que forma part de la Xarxa Natural 2000 i del Duna-Ipoly National Park, en una antiga àrea d’entrenament militar on s’han realitzat diferents experiències de control d’algunes espècies invasores arbòries: Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Celtis occidentalis i Acer negundo.

La implantació de l’ailant (Ailanthus altissima) a Collserola es va iniciar fa més de mig segle. Està àmpliament distribuït per tot el Parc, fruit principalment de l’arribada de llavors de les plantacions dels municipis propers. L’any 2004, després de provar diferents mètodes experimentals, es va iniciar el tractament que es fa actualment, la injecció d’herbicida al coll de l’arrel. Es realitza de primavera a tardor, durant el cicle vegetatiu de l’arbre. Paral·lelament també s’arranquen manualment els peus més petits. Amb la mort de l’arbre no acaba el procés d’eliminació, ja que el sistema de reproducció (llavors, esqueixos i arrels) d’aquesta espècie obliga a fer un seguiment posterior durant un període no inferior a cinc anys, i a aplicar els tractaments adequats i necessaris per evitar-ne la propagació.

 

Atesa la vinculació clara amb l’activitat humana, la problemàtica de les plantes invasores necessita un treball important de divulgació i de mecanismes per incorporar la participació ciutadana en el procés de control i eradicació de les espècies. En el cas de l’ailant des de 2007 els Voluntaris del Collserola col·laboren en la seva gestió. Per altra banda, l’any 2014 es va començar el projecte de participació en eradicació de l’ailant amb les associacions de veïns d’alguns barris situats dins el Parc Natural.

Póster presentat al Congrés (versió catalana). Font: CPNSC

 

Més informació:

 

 

 

CPNSC, 2/05/2016

compartir