Degut al seu alt grau de deteriorament s’ha realitzat la restauració integral de l’era de la masia de Vil·la Joana. Es tracta d’un important espai d’acollida dels grups que visiten tant el Centre d’Informació del Parc com el MUHBA Vil·la Joana – Casa Verdaguer de la Literatura.

L’any 1990 va finalitzar la construcció i l’arranjament dels entorns del Centre d’informació del Parc de Collserola. Dins aquests espais exteriors hi trobem l’era situada entre el Centre d’Informació i Vil·la Joana. Va caldre aleshores realitzar un nou mur de formigó per aquest espai procurant tocar el mínim el paviment que conformava l’era. No obstant la part mes propera al mur es va haver de substituir. Com a resultat d’aquesta substitució en van resultar dos tipus de paviment: un d’original, sense cap intervenció i  sense una base ferma —col·locat directament sobre la terra— i l’altre, amb una base de formigó per tal que la terra remoguda al realitzar el nou mur no anés cedint.

Degut a l’ús intensiu que al llarg d’aquests anys ha anat suportant l’era, ja que és un espai essencial per l’acollida de grups —sobretot escolars— l’espai ha patit un desgast considerable fins al punt que ens feia témer la seva pèrdua irreversible. Per això durant el mes de maig s’ha realitzat la seva restauració integral.

L’actuació realitzada ha consistit, en primer lloc, en retirar i preservar totes les toves ceràmiques aprofitables. Malgrat la cura duta a terme, moltes peces (sobre un 15%), estaven esmicolades. Això es comprovava en treure-les, doncs abans la terra i els líquens impedien veure-ho. Un cop retirat el paviment s’ha col·locat un planxé de 12 cm de gruix amb un pendent adequat per tal que l’aigua no quedi embassada en certs punts, tal com passava fins aleshores. També s’han recuperat els desguassos que ja existien i se n’han fet de nous. Finalment s’han tornat a col·locar les toves ceràmiques originals. En no tenir totes les que ens feien falta degut a la minva explicada anteriorment, se n’han col·locat de noves seguint el mateix patró i mides de la resta, però realitzant una separació subtil per deixar constància de la diferència entre les originals i les noves.

Ara ja torna a ser un espai operatiu, històric, per a ser gaudit pels milers d’infants que cada any visiten el Centre d’Informació, i punt de trobada d’excursionistes, ciclistes i visitants dels dos centres.

compartir