La investigadora Marta Saloña ha desenvolupat aquest curs de tres dies en el que han participat professionals de diferents camps implicats en la identificació i datació de les causes de mort de persones o animals.

El curs, organitzat pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC) i l’empresa BCN Forensics, ha estat impartit per la investigadora Marta Saloña de la Universitat del País Basc, durant tres dies del mes d’abril passat.

A partir de l’estudi de la fauna invertebrada present en els processos de descomposició dels cadàvers es pot determinar, amb més precisió, la data i causes de la mort. Amb aquesta premissa, diferents professionals i membres de la policia científica han aprés, durant tres dies, tècniques d’estudi i de presa de mostres.

En els processos de descomposició dels cadàvers es dona una successió d’etapes en els que cadascuna porta associada diferents espècies que al mateix temps i que actuen com a bioindicadors, això permet establir una successió cronològica. Aquests treballs d’identificació s’ha fet sobre animals morts trobats al parc, pertanyents a espècies de fauna autòctona.

L’estació biològica del Parc, situada a la masia de Can Balasc, permet acollir cursos i estades de científics de més d’un dia tant per la disponibilitat de diferents instal·lacions (sales de treball, laboratori, gàbies per animals, …) com per l’edifici annex que permet l’estada temporal dels participants.

El curs. Font: CPNSC

 

CPNSC, 8 de maig de 2015

compartir