Can Bova

Codi a l'inventari del PMC: T50
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Sant Cugat del Vallès

Masia tradicional i únic exemple que es troba al terme municipal de Sant Cugat del Vallès de masia de planta centralitzada. La finca consta d’un volum principal, més uns cossos auxiliars annexats posteriorment a la façana est, corresponents a la petita capella dedicada a la verge del Roser que fou edificada l’any 1910.