Can Castellví

Codi a l'inventari del PMC: B.055
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Barcelona

Edificació a la qual s’accedeix mitjançant un pati tancat i formada per diversos cossos fruit de les succesives ampliacions. El cos principal presenta planta baixa i pis i coberta de teula a dues vessants i carener perpendicular a la façana principal. Aquesta orientada a migdia, presenta portal en arc rodó adovellat de pedra i al damunt una finestra del primer pis emmarcada de pedra. Cal destacar el rellotge de sol, sobre el qual hi ha la data de 1571, i els bancs de pedra adossats a la paret. A la part posterior hi ha l’era que conté una placa de pedra enrasada al paviment amb la inscripció: “Pera Campresios 1850”