Can Cortès

Codi a l'inventari del PMC: T67
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Sant Cugat del Vallès

Masia de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dos vessants i el carener paral·lel a la façana principal. A l’interior conserva elements constructius originals com ara embigats de fusta i paviment de cairons. Es tenen notícies des de l’any 1545