Can Valldaura

Codi a l'inventari del PMC: T44
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Cerdanyola del Vallès

Edificació aïllada de tipus basilical, formada per planta baixa, pis i golfes a la part central i planta baixa i pis als laterals. La coberta consisteix en teulada a dues vessants a la part central i a una vessant als laterals. Té el portal central de punt rodó i té una data pintada de 1888.