Can Vila

Codi a l'inventari del PMC: T143
TIPUS: EDIFICACIÓ TRADICIONAL
MUNICIPI: Sant Just Desvern

Masia documentada el 1336 com a Mas Moragues. El 1778, un tal Pau Bila hi va fer reformes, segons la inscripció que podem veure al portal. Ben conservada. Actualment d’ús agrícola i al costat hi ha una instal·lació hípica.