-- 10/07/2020

Ja està disponible al web del Parc la Memòria de gestió del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola corresponent a l’exercici 2019.

El document explica les principals accions de gestió que s’han portat a terme durant el 2019. S’estructura segons els àmbits de treball del Consorci: Administració i gestió; Intervenció sobre els sistemes naturals, equipaments i instal·lacions; i Ús públic, Divulgació i Educació Ambiental.

També inclou la composició dels òrgans de govern i consultius del Parc, el pressupost destinat a l’exercici així com el previst per a aquest 2020.

La podeu descarregar clicant aquí

Al web del Parc també estan disponibles les memòries dels exercicis anteriors

compartir