Imatges de l’actuació abans i després. Font: CPNSC
S’ha reconstruït i millorat la rampa esglaonada situada en el camí que uneix el revolt de les monges amb la font de la Budellera, un dels itineraris de l’entorn del Centre d’Informació del Parc més utilitzat a diari per escolars i visitants.

L’itinerari que uneix la font de la Budellera amb el revolt de les Monges es va millorar fa cinc anys conjuntament amb la resta de l’àmbit de la Font. Al tractar-se d’un camí amb molt pendent, i que per tant patia molta erosió, alguns trams es van convertir en una rampa graonada mitjançant plataformes contingudes amb travesses de fusta per la part frontal.

El pas del temps, les pluges i el nombre de visitants i grups escolars que hi transiten diàriament, ha fet que l’actuació duta a terme l’any 2009 s’anés deteriorant poc a poc. Per tal de tornar aquest tram de l’itinerari al seu estat original, s’ha reconstruït i millorat l’estructura, configurant de nou les plataformes amb fustes tant a la part frontal com a la part lateral. Col·locant les travesses laterals s’aconsegueix contenir les terres per la part més feble del conjunt i per tant s’aconsegueix una millor resposta enfront l’erosió.

L’itinerari de la font de la Budellera és un dels més concorreguts de l’àmbit del Centre d’informació del Parc Natural de Collserola. És una passejada circular de 3,6 km que uneix el Centre amb la Font passant per diferents ambients naturals -on destaca el bell alzinar on s’emplaça la font-,  i diferents masies de la zona.

La font de la Budellera, obra de Jean Claude Nicholas Forestier, realitzada el 1918, va ser restaurada l’any 1988 i des d’aleshores constitueix un dels indrets més representatius del Parc. L’any 2007 es va restaurar la porxada i l’any 2009 es va fer una actuació de millora en el conjunt de tot l’àmbit de la font i que va permetre millorar les graonades, els murets de paret seca i els camins d’accés.

CPNSC, 18/05/2015

compartir