-- 01/02/2018

S’inicien les obres de millora de l’accés al Parc Natural des de Sant Cugat. L’actuació té per objectiu adequar l’inici del camí a Sant Medir (plaça Rotary i Forat d’en Bocàs) i instal·lar un punt d’informació amb lavabo adaptat.

A finals d’any s’han iniciat les obres del Forat d’en Bocàs. L’actuació permetrà reconfigurar el camí d’accés a Collserola des de Sant Cugat, amb la col·locació d’una llosa de formigó per facilitar el pas per la riera, i dotar d’un equipament a aquesta porta de Parc amb la instal·lació d’un punt d’informació.

Cal remarcar la importància dels espais que es tracten en aquesta intervenció, ja que estan situats a l’accés principal del Parc Natural de Collserola des del municipi de Sant Cugat del Vallès. Durant molt temps l’estat físic, i per tant la qualitat d’aquesta porta d’entrada, no s’ha correspost amb la importància que té. Raons que no venen al cas ho han impedit. Sigui com sigui ara, tant l’Ajuntament de Sant Cugat –que és el que finança l’obra– com el Consorci –que ha realitzat el projecte i en fa el seguiment–, posem fil a l’agulla.

El cor de la intervenció és l’indret conegut com el Forat d’en Bocàs. Hi conflueixen dues rieres i dos camins. Té, per tant, importants usos hidràulics i socials. El fort pendent i la gran humitat de l’indret, així com les riuades que periòdicament circulen per les lleres quan hi ha pluges fortes,  provoquen dificultats a l’hora de transitar pels camins. Per aquest motiu, es construeix una llosa de formigó que abastarà el pas de la doble riera i tornarà a enfilar-se fins a assolir el camí cap al Pi d’en Xandri. Complementari a la llosa es col·locarà un gual discontinu que, tot deixant passar l’aigua, permetrà el pas còmode de vianants i ciclistes.

Una altra intervenció associada serà la col·locació d’un quiosc prefabricat a la part superior per tal d’atendre i donar informació al públic sobre el Parc Natural i sobre el municipi. Aquest equipament també estarà dotat d’un lavabo adaptat.

Finalment s’aprofitarà la intervenció per arranjar, mitjançant un petit moviment de terres, un tram de camí situat a uns 300 m de la plaça i que, en períodes de pluges, es confon amb la riera, ja que ambdós estan situats a la mateixa cota, i s’hi generen fangs i bassals que dificulten el pas.

compartir