S’adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. Els documents oficials són els publicats al Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya, disponibles al següent enllaç: https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/61997/M&set-locale=ca

Documentació principal


Publicació al DOGC de la resolució de la Comissió de Territori de Catalunya sobre l’aprovació del text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, promogut i tramès per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 


Document esquemàtic que resumeix la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola


Document que desenvolupa les directrius de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola


Text normatiu que desenvolupa les directrius de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.


Instrument de prevenció ambiental que s’aplica a aquells plans i programes urbanístics que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 


Document on es defineix l’agenda d’actuacions previstes i la viabilitat econòmica de les mateixes necessàries, si s’escau, per desenvolupar la modificació puntual del PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola  


Fitxes descriptives completes de totes les masies i cases rurals catalogades dins el Parc Natural de la Serra de Collserola i les determinacions normatives vinculades a cada construcció. El primer volum inclou les fitxes de les finques situades dins els TM de Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, El Papiol, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. 


Fitxes descriptives completes de totes les masies i cases rurals catalogades dins el Parc Natural de la Serra de Collserola i les determinacions normatives vinculades a cada construcció. El primer volum inclou les fitxes des de les finques situades als TM de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Barcelona. 

Annex

Plànols d'informació

Es poden consultar al recull de la pàgina del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

Plànols d'ordenació

Plànols d’ordenació
1 Classificació del sòl proposada 1:25.000 Descarregar |  33,83 Mb
2 Qualificació del sòl proposada 1:25.000 Descarregar |  12,69 Mb
3 Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en SNU 1:25.000 Descarregar |  9,07 Mb
4 Classificació del sòl proposada
A1 1:5.000 Descarregar |  16,84 Mb
A2 1:5.000 Descarregar |  18,65 Mb
A3 1:5.000 Descarregar |  17,9 Mb
A4 1:5.000 Descarregar |  14,04 Mb
B1 1:5.000 Descarregar |  10,84 Mb
B2 1:5.000 Descarregar |  19,25 Mb
B3 1:5.000 Descarregar |  22,18 Mb
B4 1:5.000 Descarregar |  12,46 Mb
C1 1:5.000 Descarregar |  21,75 Mb
C2 1:5.000 Descarregar |  31,14 Mb
C3 1:5.000 Descarregar |  21,39 Mb
D1 1:5.000 Descarregar |  10,03 Mb
D2 1:5.000 Descarregar |  19,78 Mb
D3 1:5.000 Descarregar |  17,83 Mb
E1 1:5.000 Descarregar |  12,3 Mb
E2 1:5.000 Descarregar |  18,2 Mb

 

5 Qualificació del sòl proposada (1:5.000)
A1 1:5.000 Descarregar |  10,98 Mb
A2 1:5.000 Descarregar |  12,02 Mb
A3 1:5.000 Descarregar |  11,36 Mb
A4 1:5.000 Descarregar |  8,68 Mb
B1 1:5.000 Descarregar |  11,00 Mb
B2 1:5.000 Descarregar |  12,51 Mb
B3 1:5.000 Descarregar |  13,73 Mb
B4 1:5.000 Descarregar |  12,66 Mb
C1 1:5.000 Descarregar |  14,49 Mb
C2 1:5.000 Descarregar |  19,78 Mb
C3 1:5.000 Descarregar |  13,26 Mb
D1 1:5.000 Descarregar |  6,75 Mb
D2 1:5.000 Descarregar |  13,22 Mb
D3 1:5.000 Descarregar |  11,67 Mb
E1 1:5.000 Descarregar |  7,93 Mb
E2 1:5.000 Descarregar |  11,85 Mb
6 Qualificació del sòl proposada (1:1.000)
Fulls 1 i 2 1:1.000 Descarregar |  8,23 Mb
Fulls 3 i 4 1:1.000 Descarregar |  8,5 Mb
Fulls 5 i 6 1:1.000 Descarregar |  7,08 Mb
Full 7 1:1.000 Descarregar |  7,96 Mb
Full 8 1:1.000 Descarregar |  8,32 Mb
Full 9 1:1.000 Descarregar |  7,62 Mb
Full 10 1:1.000 Descarregar |  5,48 Mb
Full 11 1:1.000 Descarregar |  6,83 Mb