-- 17/11/2017

S’ha realitzat la rehabilitació integral de la teulada del cos principal de la masia de la Salut de Sant Feliu de Llobregat. L’important grau de deteriorament que presentava i que provocava greus filtracions d’aigua ha fet necessària aquesta important actuació.

Per fi s’ha pogut abordar la rehabilitació integral de la coberta de la masia que presentava un alt grau de deteriorament. Aquest era tant important que en alguns punts ja havia calgut intervenir d’urgència estintolant algunes bigues i cobrint amb una làmina impermeable la totalitat de la teulada. Tot i els arranjaments, l’aigua de pluja es col·lava i malmetia les parts interiors de la masia.

L’actuació ha comportat consolidar l’estructura que suporta la nova coberta a més de donar compliment a la normativa vigent amb les condicions tèrmiques i acústiques que requereix.

El cost de l’execució ha estat a càrrec, a parts iguals, entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Consorci del Parc Natural de Collserola, fruit del conveni vigent entre ambdues institucions.

Per tal de recuperar les teules àrabs existents ha estat necessari fer la desconstrucció de l’antiga coberta i la posterior construcció de la nova. S’han col·locant les teules noves com a canal i les recuperades com a cobert. La nova estructura està formada per bigues i entarimat de fusta —amb un aïllament de 4 cm de gruix— un taulell de DM, onduline, una capa per evitar les condensacions i, per últim, les teules àrabs.

Per millorar l’evacuació de les aigües de coberta i evitar filtracions, s’ha eliminat un tram que estava en contrapendent i feia una trobada en forma d’“V” amb una canal en el punt mes baix —situat a la zona de la galeria, a la façana posterior de la masia— que estava  totalment obturat. L’aigua s’havia filtrat a l’interior de la masia, provocant greus patologies a l’estructura interior de la masia fins arribar a l’antic celler, actual restaurant de la Salut.

 

Amb aquesta actuació cabdal, la nova coberta compleix amb les condicions de seguretat de la normativa vigent i es garanteix la continuïtat del conjunt de l’edifici.

compartir