-- 07/02/2019

L’objectiu és la recuperació de l’activitat agrícola, ramadera i/o forestal d’aquest espai del Parc Natural de Collserola. La concessió és per a tota la finca, incloses les edificacions, i per a un període de 35 anys.

En marxa el procediment obert per a l’adjudicació de la concessió administrativa per a gestionar la finca de Can Ferriol, dins del Parc Natural de la Serra de Collserola, propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. El termini per a presentar la documentació finalitza el 28 de febrer a les 14 h.

L’objectiu de la concessió és la gestió integral de tota la finca, incloent el conjunt d’edificacions, i reprendre l’activitat agrícola, ramadera i forestal, seguint els requeriments de la producció agrària ecològica i desenvolupament forestal sostenible. També s’inclouen altres usos com el d’habitatge del titular de la concessió i el d’equipament de divulgació del Parc Natural de Collserola.

Per participar és necessari presentar un avantprojecte tècnic de rehabilitació de la masia, un projecte de gestió agrària, ramadera i forestal de finca i un projecte de les activitats de difusió de l’activitat agrària i ambiental que s’hi desenvoluparan, entre altres documents.

Tota la finca està certificada ecològica i la seva estructura permet una gestió diversificada (ramaderia, horta, secà, apicultura…). Té una extensió de 86 hectàrees repartides entre boscos i camps amb conreus de secà i regadiu i fruiters.

La masia de Can Ferriol està catalogada com a Bé d’Interès Local en el “Catàleg del patrimoni arquitectònic de Sant Feliu de Llobregat”, i és d’estil modern popular del segle xviii,  de planta rectangular i formada per diferents cossos. Prop de la casa es troben dues petites dependències construïdes de forma aïllada (probablement antics corrals), que van ser restaurades als anys 90 del segle passat per encabir-hi unes aules de natura.

compartir