-- 27/11/2019

Presentació de la col·laboració de l’Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró i el CPNSC en la gestió del patrimoni d’aquesta zona

El passat 14 de novembre es va organitzar a Canet de Mar una jornada que tenia com a objectiu presentar diferents experiències de governança d’espais protegits, que s’estan duent a terme de forma conjunta entre els agents públics (administracions) i privats (propietaris, entitats del tercer sector ambiental, empreses, etc.).

El Consorci, juntament amb representants de l’Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró van ser convidats a presentar la col·laboració que des de l’any 2014 duen a terme dins del marc dels programes de Foment de la participació i suport al voluntariat. Actualment  aquesta entitat col·labora de forma activa en diversos programes:

En el Col·laborem amb el Parc, fent l’apadrinament del patrimoni de la zona.  Dins d’aquest marc han fet:

Recerca d’informació sobre els diferents elements que hi ha a la zona de Mas Sauró: basses, bòbila, forn de calç, antigues construccions (cases dels treballadors del pantà…).

  • Recuperació de la font de la Mina de Mas Sauró: recinte i camí d’accés.
  • Recuperació del forn de calç i espais associats: pedreres, etc.

En diferents projectes de participació en la gestió:

  • En el d’erradicació de l’ailant, fent divulgació de la problemàtica als veïns i veïnes de la zona, col·laborant en el control i seguiment dels ailants existents, i facilitant el tractament per part del Consorci dels que hi puguin haver en les parcel·les privades.
  • En el de distribució i control de les plantes exòtiques invasores existents a la zona, col·laborant en la divulgació de la problemàtica i en el mapatge, l’eliminació i el seguiment dels exemplars detectats.

A més, també participen en les diferents trobades anuals de la Taula d’Entitats Col·laboradores del Parc Natural.

compartir