-- 01/02/2018

L’any 2017 va començar amb un canvi en els programes adreçats a fomentar la participació ciutadana i el voluntariat en l’àmbit del Parc Natural. A hores d’ara podem constatar que el balanç ha estat molt positiu.

A finals del 2016, quan ja se sabia que la nova Llei del voluntariat i foment de l’associacionisme entraria en vigència l’agost del 2017, el Consorci va apostar per fer una reformulació del conjunt de programes adreçats a fomentar la participació ciutadana i el voluntariat. Aquest canvi implicava haver de tancar el projecte Voluntaris de Collserola, i posar el focus en altres programes que tenen com a objectiu el treball conjunt amb les entitats i la construcció d’espais d’intercanvi i participació. Tot això, promocionant alhora el voluntariat ambiental en general.

Ara, un cop passat el 2017, ja podem fer balanç de com ha anat.

Un dels principals programes és el de Col·laborem amb el Parc, que ofereix la possibilitat  que les entitats que ho vulguin puguin treballar conjuntament amb el Consorci. Enguany aquest programa ha sofert una evolució important tant pel que fa al nombre d’entitats participants com al nombre d’actuacions realitzades. Cal remarcar que la majoria d’aquestes no són activitats puntuals, sinó actuacions que s’emmarquen dins de projectes amb continuïtat que tenen com a objectiu la millora d’espais o el seguiment de temes concrets.

Hi participen dos grans tipus d’entitats: les associacions de diferent tipologia i els centres educatius o del món del lleure. Amb els primers s’han realitzat tres trobades, que han servit, d’una banda, per fer xarxa i intercanvi d’informacions diverses entre entitats, i per l’altra, per conèixer projectes i fer formació sobre diferents temes. Amb els segons es va fer una trobada de treball el mes de setembre.

Un altre bloc són els programes de participació en la gestió, com el Projecte de participació en l’erradicació de l’ailant. A la campanya d’aquest any s’hi han sumat una nova associació veïnal i un centre escolar que ha col·laborat en la difusió de la problemàtica. S’ha editat un díptic nou amb aquesta funció. També es va fer una sessió divulgativa sobre el tema i una trobada de valoració.

Dins del grup de projectes de gestió participada, el que ha tingut més recorregut ha estat el de la Promoció de la transició agroecològica. Hi han participat pagesos, associacions de consumidors, de propietaris i veïnals, universitats i entitats excursionistes. En un dels articles d’aquest butlletí, hi trobareu informació més detallada.

VOLS COL·LABORAR

A més de tots aquests programes, i amb l’objectiu de donar resposta a aquelles persones que de forma individual volen col·laborar en la millora i el manteniment d’algun aspecte del Parc, es va decidir organitzar una activitat oberta de participació cada trimestre, dins l’Agenda d’activitats del Parc, que s’anomena Vols col·laborar? Es realitza de forma conjunta amb altres entitats i així també serveix per fer-ne difusió.

compartir