Una de les primeres accions que es van posar en marxa l’any 2016 en iniciar-se el projecte Alimentem Collserola va ser promoure l’articulació de la pagesia de la Serra, en un context en què moltes de les persones que impulsaven les iniciatives de producció agroalimentària no es coneixien entre elles, i la pagesia no comptava amb cap espai propi de trobada ni cap dinàmica de funcionament col·lectiu. El plenari de pagesia de Collserola creat a través del projecte ha permès generar aquest primer vincle, compartir els reptes que afronten i trobar i desenvolupar respostes mitjançant les accions d’Alimentem Collserola.

Dos anys després de posar en marxa el projecte, la pròpia pagesia de Collserola ha agafat les regnes del seu procés d’articulació. Així, han constituït Collserola Pagesa, una associació que pretén consolidar-se com un espai de coordinació i cooperació dels projectes agropecuaris de la Serra.

Amb aquesta acció la pagesia pretén consolidar la seva dinàmica de funcionament col·lectiu, orientada a promoure la viabilitat de les iniciatives de producció agropecuària de Collserola, i a fomentar la Transició Agroecològica en l’àmbit del parc.